انگلیس اختیارات جدیدی برای مهار تسخیر خارجی شرکت های استراتژیک در اختیار دارد

[ad_1] لندن – دولت انگلیس قانون جدیدی را برای تقویت قدرت خود برای جلوگیری از تسخیر خارجی شرکت های انگلیسی پیشنهاد کرده است ، آخرین تلاش نخست وزیر بوریس جانسون برای محافظت از صنایعی که برای امنیت ملی کشور استراتژیک یا مهم تلقی می شود. از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال جاریContinue reading “انگلیس اختیارات جدیدی برای مهار تسخیر خارجی شرکت های استراتژیک در اختیار دارد”