حساسیتهای موجود در جامعه نسبت به یک سریال اهل ایران مذهبی مدام بوده و همین حساسیت در ده سال ۷۰ به اوج خویش رسیده بود. اغلب مخاطبین انتظار داشتند حساس کاری همپای سریال خواب و بیدار روبهرو شوند ولی ماجرا و فضای حس سوم به طور کامل روش دیگری در پیش گرفته بود. قصه همین سریال از این قرار میباشد که مأمور اف بی ای به اسم ویل گراهام روش خاصی درگرفتن قاتلان دارد طرز او به همین رخ می باشد که اصلی تمرکزی که داراست خود را به جای قتل کننده قرار میدهد و به جای قتل کننده فکر مینماید ولی بعد از مدتی حیاتی یک روانپزشک فعالیت بلد آشنا می‌گردد به اسم هانیبال لکتر و همین دو کلیدی نیز در پروندههای متعدد قتل حساس همدیگر عمل میکنند و در همین کار دوچندان چیره میباشند چون برنده شدند یکسری قاتل را گیر بیندازند ولی یک چیز با که ویل گراهام نمیداند همین می باشد که همکارش هانیبال لکتر خویش یک قتل کننده زنجیرهای و حرفهای است. بیشرم، اسم سریال کمدی-درام، کمدی سیاه آمریکایی هست که از شبکه شوتایم پخش میشود. نه آنچنان مثل فیلمهای مارول تمامی چیز کامپیوتری است و نه نظیر سریالهای نتورک CW حیاتی خساست قدرتهای ابرقهرمانان جلوی دوربین به سریال کره ای ذهن قشنگ نصیب 10 نمایش کشیده میشود. سعید آقاخانی پس از تجربه ی موفق اخیر خود یعنی مجموعه «نون خ» که از پربیننده ترین اثرها تلویزیون در سال های اخیر بود، حساس سریالی جدید، این بار البته در نتورک سناریو خانگی به میدان ی سریال سازی بازگشته است. روایت این سریال درباره نورالدین خانزاده می باشد که سعید آقاخانی نقشش را بازی می کند. داستان همین سریال در زمانی موازی اهمیت ماجرا بریکینگبد در جریان است و یک‌سری از بازیگران بریکینگبد در بتر کال ساول نیز به ایفای نقش پرداختهاند. اتفاق ها این مجموعه در یک قصر پهناور در یورکشر رخ می‌دهد و در آن، ماجرا زندگی یک خانوادهٔ اشرافی به نام «خاندان کرالی» بهمراه خدمتکارانشان، در دورانِ پس از سلطنت ادوارد هفتم و در خلال سلطنتِ جرج پنجم و پس از آن، روایت میشود. دیدن همۀ سریالها طبیعتاً بهعلت فراوانی آنان و محدودیت وقت امکانپذیر نیست، بهعلاوه بعضی سریالها خویش را در قسمتهای آغازین بهدرستی نشان نمیدهند و حتی پس از مدتی بهکلی لغو می شوند که دیدن آنان باعث نارضایتی مخاطب میشود. یک زن خانهدار که در طی حادثهای حساس بویاییاش به شکل غیرعادی تقویت میشود. ایفای نقش فوقالعاده بازیگران نیز در القای این حساس و هم اکنون اثر گذاری قابل توجهی دارد. بحث سلیقه هم مدام مطرح است. در جمع دو فاکتوری که مطرح کردم مدام به اینکه یک سریال پیروز فصلهای بعدیاش را بسازد لطمه میزند. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد قسمت 9 سریال کره ای افسانه دریای آبی لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر