تعداد این سلاحها ۱۱ عدد می باشد و شما در هر مسابقه تنها میتوانید سه عدد از آنهارا اهمیت خود ببرید. در این بازی، به جهت داشتن تجهیزات پیشرفته و اسکینهای پریمیوم نیاز به استعمال از سی پی کالاف سیزن 4 کالاف دیوتی موبایل دیوتی دارید. بسیاری از بازیکنانی که علاقهمند میباشند محیط بازی رشته ایتر و زیباتری را تجربه نمایند و همینطور حیاتی شتاب در بین رقبا پیشرفت کنند، با خرید کردن سی پی کالاف دیوتی موبایل و تهیه تجهیزات متعدد منزلت ویژهای برای خویش در بین رقبا فراهم میکنند. یکی از دیگر از رویه های جایگزین به دست آوردن سی پی به جای، خرید سی پی کالاف دیوتی موبایل این می باشد که، بعضی از بازیکنان بازی کالاف دیوتی گوشی صفحاتی را در آیتم این بازی در شبکههای اجتماعی منش اندازی کرده اند؛ در همین صفحه ها چالشهایی به بازیکنان پیشنهاد می شود که در صورت چیره شدن در همین چالشها سی پی بدون پول به شما تعلق میگیرد. در صورتی که شیدا رقابت و اسکین های تازه سلاح و … به کار گیری از سلاح های پیشرفته درسطح های بالایی بازی به شما قابلیت و امکان می دهد هیجان بیشتری را تجربه کنید. بازی کالاف دیوتی تلفن همراه به طور مجانی در اختیار اعضا قرار می گیرد و بازیکنان میتوانند سلاح ها، حالتهای بازی، اسکینها و … چیزی که بازی کالاف دیوتی گوشی را از بقیه بازیها متفاوتی میکند، تنوع شخصیسازی سلاحها و آیتمهای بازی است؛ در همین بازی، بازیکن با ارتقاء سطح، اسلحهها یا این که پوستههای جدید دریافت میکند. زمانی به سراغ بازیهای آنلاین چندنفره میرویم، یکی از از مهمترین ویژگیهای همین بازی، داشتن گیمپلی متنوع و بخشهای متفاوت به جهت بازی است. مقداری پیش درباره حضور شخصیتهای مختلف اهمیت صداگذاری با توضیح دیتا و دیدیم که به چه صورت سر گروه پرایس با الکس میسن همتیمی میشود، البته جدای از همین مسئله یکی از از ویژگیهای تبارک تیتر CoD Mobile این است که در آن اشکال و اقسام نقشههای کهن و جدید را پیدا خواهید کرد که همگی به جهت تجربه تلفن همراه بهینهسازی شده و نزدیک ترین تجربه به به عبارتی ورژن با را ارائه میدهند! مقدار ارسالی در سیپی زمانبر گاها ممکن میباشد کاهش از میزان درخواستی باشد، اما در بیشتر زمان ها اکثر از مقدار پیشنهاد است. درصورتیکه نتوانستید سی پی واجب به جهت بتل پس را با به کار گیری از راههای بدون پول به دست آوردن CP بازی کالاف دیوتی تلفن همراه به دست آورید، اصلاً نگران نباشید چون میتوانید میزان سی پی را که برای خرید کردن بتل پس ناچیز دارید، حساس مناسبترین بها تهیه و تنظیم کنید. شما میتوانید با هزینهای معقول مقدار سی پی آیتم نیاز خویش را تهیه و تنظیم کنید.

ایندکسر