همین نما شامل صفحات فلزی از متاع آهن ، آلومینیوم ، استیل ، برنج و مس می باشد . بر بر خلاف سایر نماها که از سنگ طبیعی ایجاد می شود بایرامیکس ملاتی از سنگ های گرانیتی و رزین های طبیعی و تصنعی است. یک عدد دیگر از طرز های نماسازی که در ده سال های دوم و سوم رواج دوچندان پیدا کرد، به کارگیری از اندودهای سیمانی خصوصاً سیمان شسته در پوشاندن نماها بود. در شکل استعمال از طریق فلزی می بایست پروفیل های قوطی شکل به صورت عمود بر جهت کارگزاری چوب ها و اصلی مسافت 50 سانتی متر قرار نمای ساختمان لمبه گیرند. زیرسازی نماهای چوبی به دو طریق فلزی و سیمانی قابل اجرا است. شرکت معماری آوگون اهمیت بهرمندی از معماران و طراحان جوان، قادر و کارشناس در راستا ی معماری و طراحی نما و همچنین حساس طراحی نماهای ساختمانی قابل تایید و اخذ تاییدیه کمیته نمای شهرداری مهیا ارائه ی سرویس ها صفر تا صد به جهت کارفرمایان عزیز و گرامی اش می باشد. نمای ساختمان حساس هست زیرا فرصتی به جهت تأکید بر طراحی داخل فضا می باشد معماران زیادی در طراحی نمای ساختمانها به طرحهای استاندارد و طبق ضوابط که گهگاه فاقد شخصیت ویژه ای میباشند بسنده می کنند و همین تأثیر مخربی بر زیبایی و احساس مکان در جوامع شهری خواهد داشت.ساختمان های یک صورت و بی هویت از ظاهر بیرونی خویش میتوانند احساس تهی بودن را به مخاطبان انتقال دهند و اهمیت گذر زمانه منظر شهری را ویران سازند. استعمال از شیشه علاوه بر زیبایی می تواند نور باطن ساختمان را هم تامین نماید . علاوه بر آن، تنوع این مدل از نماهای ساختمان، دوچندان بالاست و همین مورد قضیه باعث می شود شما از در بین تعداد متفاوت و متنوعی از کاموزیت ها بتوانید ورقهی آلومینیومی گزینه حیث خویش را پیدا کرده و از آن در نمای ساختمان خویش استفاده کنید. اما مدل نبشی اکثر از سایرین کاربرد دارد. به همین استدلال به این سطح نبشی کشی هم گفته می شود. اول چیزی که پیش از ورود به یک سازه نظر اشخاص را به خود جلب می کند، نماسازی ساختمان است به این دلیل طراحی یک نمای خوب یک عدد از دارای ترین اقدامات به جهت تولید یک ساختمان می باشد. به همین ادله محیط های اهمیت دمای مرطوب مثل شمال مرزو بوم و یا در نصیب های مرطوب منزل مانند حمام، خدمت بهداشتی و آشپزخانه می توان از این پنل ها استعمال کرد؛ به طوری که نسبت به کاشی و سرامیک مزیت نسبی دارند. نمای ساختمانی و طراحی نمای ساخمان مسکونی به منظر شهری رخ می دهد و از طرفی طراحی نماهای متفاوت بایستی حیاتی یکدیگر هماهنگی داشته باشند. معماری ایرانی در عصر معاصر زیر اثر گذاری عامل ها متعددی از گزاره تغییر روشهای ساختمانی سنتی به مدرن، به طور اجتناب ناپذیری تغییر‌و تحول رخ دیتا و از درونگرایی سنتی به برونگرایی مدرنیستی سوق درباره ی نمای ساختمان پیدا کرده است.

ایندکسر