این فعالیت تحت بیهوشی عمومی انجام می شود و مدت دوران کار بسته به شدت ژنیکوماستی 1/5 تا 3 ساعت می باشد. دکتر معالج به مدت سه تا چهار روز به جهت مریض داروی مسکن تجویز خواهد کرد. حیاتی مراجعه به مطب جراح و ملاقات اهمیت پزشک می توانید علاوه بر بازدید بیماران از نزدیک ، در گزینه بیماری خود اصلی دکتر حرف نمایید و نظر ایشان را بدانید و بعد از آن از گرفتن تصمیم نهایی برای جراحی مبادرت کنید. در نهایت، پس از برداشتن بافت سینه نتیجهی آخری عمل بستگی به توان عده شدن پوست دارد. در زمانه نوزادی میباشد که به علت تحریک بافت پستانی توسط هومون های جفت ساخت میشود. ژنیکوماستی در نوزادن پسر تازه متولد شده نیز ممکن هست تماشا شود. خیرنمیتوان گفت این بیماری راستا ساز سرطان پستان است، اما بعضا سرطان ها مثل سرطان ریه و سرطان بیضه ممکن میباشد ژنیکوماستی ساخت نمایند و ضروری است بیماران از همین بابت بررسی شوند. شما بایستی پزشکان بالقوه را به اعتنا آیتم بررسی قرار بدهید تا یک جراح زیبایی را پیدا نمایید که بتواند همین طرز را دارای به بهترین نحو ممکن انجام دهد و به نتایج مورد ژنیکوماستی بلوغ نظر شما برسد. عمل جراحی که به جهت درمان ژنیکوماستی انجام می شود کاهش ماموپلاستی نامیده می شود. چه وقتی باید از کار جراحی به جهت درمان ژنیکوماستی به کارگیری نمود ؟ در همین عمل جراحی اهمیت کمتر سایز سینه ظاهر شخص بهبود یافته و منجر ارتقاء اعتماد بنفس می گردد. در صورتی که نیاز به حذف تام بافت پستان باشد که معمولا در اثر سرطان سینه می باشد، از روش ماستکتومی استعمال می شود. در صورتی که بافت چربی بیش از حد باشد از طرز لیپوساکشن جهت بیرون کردن چربی ها استفاده می شود. تبارک شدن سینه در مردانی که بیش تر وزن بیش از حد دارا‌هستند امری طبیعی است. در موارد ژنیکوماستی شدیدتر و وجود پوست بیش از حد، به کارگیری از تکنیک برش نیز پیشنهاد می شود. در صورت مشاهده علائمی از تنگی نفس، درد قفسه سینه و یا این که تغییر در ضربان قلب به پزشک معالج مراجعه کنید.

ایندکسر