شرایطی را در حیث بگیرید که مسیر دیسشارژ مسدود شده باشد .در همین وضعیت فشار و متعاقبا دمای گاز به شتاب بالا می رود و در خوش بینانه ترین موقعیت فقط موتور آسیب پرشر سوئیچ المنت ترکیه فروش میبیند. در بخش اعظم سیستم های برودتی اصلی ظرفیت پائین ،”پرشر سوئیچ” کارگزاشتن نمی شود چرا که در سیستم های حساس اقتدار و بها پائین، نصب همین قطعه توجیه اقتصادی نداشته و ممکن است هزینه کارگزاری پرشر سوئیچ از هزینه کمپرسور اکثر شود.در بخش اعظم مواقع پرشر ،مبرد از طرز لوله موئی و یا “شیلنگ فشار قوی” به پرشر متصل می شود. در حالا حاضر پرشر دکمه های معتبری نظیر آلکو و دانفوس در سراسر میهن عرضه می شود. طرحی که در اواسط دهه 1970 میلادی طراحی شده و طی سال های آن گاه توسعه و گسترش یافته است ، سری سوئیچ سریال Performance گران قدر ترین گزینه را به کاربران ارائه می دهد ، بالاترین سطح تکرارپذیری set-point و اطمینان به عملکرد طولانی مدت هست که یک متاع بالغ نظیر همین می تواند ثابت کند. پرشر سوئیچ در شرایطی گزینه به کارگیری قرار می گیرد که نیاز میباشد بعداز این‌که فشار سیستم به حد معینی رسید،با یک سوئیچ، حرکت دیگری نظیر تغییر تحول سرعت یا جهت جریان روغن که توسط شیرهای دیگری انجام می شود ،رخ دهد. به تیتر نمونه دیافراگم لاستیکی معمولا” در سیستم های اهمیت آب آیتم استعمال قرار می گیرد، البته در شکل به کار گیری به جهت سیستم های حاوی نفت و روغن به سرعت عملکرد خود را از دست می دهد. به این جهت هنگم کارگزاری اویل پرشر، یک مسیر از فشار تحت (LOW) کمپرسور به جهت اویل پرشر نصب می شود.اویل پرشر در هر لحظه فشار روغن را با فشار LOW مقایسه کرده و اگر این فشار بالا تر و یا این که ذیل خیس از حد گزینش شده باشد به مدیر برق هشدار دیتا و الکتریسیته سیستم را جدا می کند. قابل ذکر است که المان اندازه گیری در پرشر کلید لوله بردون،لوله بردون می باشد.لوله بردون از یک لوله بیضی صورت تشکیل شده می باشد که اصلی افزایش یافتن فشار ارتفاع آن ارتقا می یابد و به سمت جلو حرکت می کند و با کاهش فشار طول آن کمتر می یابد.زمانی که فشار ارتقاء می یابد و ارتفاع لوله بردون به ماکزیمم مقدار انتخاب شده می رسد دکمه فشار وصل میگردد و زمانی که فشار به کمتر از میزان گزینش شده می رسد،سوییچ فشار جدا می‌شود قابل ذکر هست که رنج کاری پرشر سوییچ 3/5 تا 120 پاسکال می باشد.خطای ترازو گیری در پرشر کلید لوله بردون 0/5 در صد است.

ایندکسر