قابل استفاده می باشد و بعضا دیگر در گروه گرم (سیاه) می باشد که دشوار می باشد جهت ایجاد لوله های پایین فشار و مخازن نفتی و غیره با استانداردهای SPHT۱-SPHT۲-SPHT۳-SPHT۴همچنین ورق های A۲۸۵با گرید GR سی (C) حیاتی ۹۰ A۵۹۶با گرید GR ۵۵تا ۹۰ نیز برای مخازن پایین فشار و سیلندرهای فشار قوی مورد به کار گیری قرار می گیرند. قطعاتی که قرار می باشد گالوانیزه شوند تهیدست میباشند درحین پروسه اویزان نگهداشته شوند . البته عرض آن نسبت به ضخامتی که جنس داراست گوناگون است. ضخامت ورق سیاه از ۱/۵ میلی متر شروع شده و نهایتا به ۱۰۰ میلی متر ختم می شود. گالوانیزاسیون به طرز غوطه وری گرم ، فرایندی برای ساخت پوشش روی بر سطح آهن یا فولاد اهمیت فرو بردن آن در حمامی حاوی روی مذاب ، می باشد . به این دلیل چنانچه ورق ها بدون اسیدشویی و اکسید زدایی نورد سرد شوند، سبب ساز می شود که غلتک های نورد سرد به شتاب ساییده و از تلرانس خارج شوند و بر روی هم رفته فرآیند نورد سرد را کلیدی دشواری روبرو می سازد. ورقهای دیگری که برای لوله های نفت و گاز مناسب هستند کیفیت GRB و X۴۲وx۴۶و x۵۲ psl ۲را دارا هستند. در موقعیت رول فرم عرض ورق های سیاه بسته به ضخامت چهار عرض ۱۰۰ سانت و ۱۲۵ سانت و ۱۵۰ سانت و ۲۰۰ سانت را دارا خواهند بود.طبعا در وضعیت رول فرم انحصار طولی وجود نخواهد داشت. • ۹-رسیدن به هدف در زمان کوتاه: در صورتی که نیاز باشد از ورقهای گالوانیزه در محل به کار گیری شود، در همین شرایط نیاز به صرف روزگار به جهت مهیا سازی سطح، رنگ کردن و یا بازرسی نخواهد بود. اوراق سیاه رول شده: در ابتدا باید بگوییم که طول این نوع ورق، بسته به نیاز خرید کننده است. ورق سیاه در ۲ دسته ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای گوناگون ساخت می شود که این تیم فقط در دسته معمولی آن استاندارد st ۳۷ را و در نوع صنعتی آن استاندارد st 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 -GR ۶۰ ,۷۰ را فروش دارد. روند خوردگی در مجاورت آب ، اکسیژن و بقیه عناصر خورنده موجود در محفظه ، که بر سطح فولاد نفوذ می نمایند ، تشدید می شود ،حبابهای ناشی از زنگ زدگی سریعاً رویش کرده و وقتی که این حباب ها می ترکند ،آثار زنگ زدگی بر تراز فولاد به طور کامل آشکار می گردد و نیاز به ترمیم یا این که جایگزینی نصیب آسیب چشم (پوسته شده)می باشد . درصورتیکه از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه قیمت ورق آهن 1 میل لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر