ژنیکوماستی به وضعیتی میگویند که سینه آقایان در اثر رشد غیرطبیعی بافتهای درون غدد سینه، تبارک و زنانه به لحاظ میرسد. از سادهترین آرم و علامت ها ژنیکوماستی کاذب می توان به پهناور شدن بیشازحد سینهها در مردان اشاره کرد. بعضی از مردان نیز صرفا به استدلال چاقی، اهمیت پستان های برآمده هستند، اما در بزرگی سینه به استدلال پهناور شدن غدد سینه به این معنی که ژنیکوماستی، چاقی مفید نیست.غده دقیقا زیر نوک سینه متمرکز است، البته چربی در همه مناطق سینه پخش میشود. ژنیکوماستی میتواند سبب ساز ناراحتی و کمتر اعتماد به نفس فرد شود؛ برخی از مردان حتی ممکن است از برخی فعالیتهای بدنی صرفاً به جهت نهفته نمودن موقعیت خویش جلوگیری کنند. البته بصورت کلی مقدار تستوسترون در مردان معمولا عمده از زنان عمل ژنیکوماستی حساس لیزر است. در دنیا، حدود ۲۰۰۰ مرد در سال اعصاب دچار به سرطان پستان شناخته شدهاند.سرعت مرگ ناشی از سرطان پستان در مردان اکثر از زنان است، یعنی حدود ۴۵۰ مرد در سال به دلیل سرطان پستان فوت مینمایند و ولی بزرگی غدد پستان در مردان چندان خطر آفرین نیست. پرکاری تیروئید در زنان عمده واقعه میافتد البته در صورتی که مردان در گیر به این موقعیت باشند، ممکن هست در گیر بزرگی سینه عمل ژنیکوماستی در تهران شوند. هزینه جراحی کاهش ترازو سینه مردان چه میزان است؟ 2. پسران جوان و نوجوانی که سینه های آن ها تماما رویش نکرده وبه ترازو پایانی آن نرسیده است، می بایست چند سال صبر کنند تا سینه های آن ها تماما رشد کند. در ۹۰ درصد پسران نوجوان، ژنیکوماستی در مدت کمتر از سه سال خویش به خویش برطرف میشود. برخی از پسران و مردان، در قفسه سینه ی خویش بافت چربی زیادی دارا‌هستند و ممکن است همین بافت چربی طوری به حیث برسد که انگار پستانها پهناور شدهاند. گاهی به جهت از فی مابین بردن بافت اضافی، جراحی انجام میشود. مریض ممکن هست در هنگامی که کلینیک را شکاف می‌نماید هنوز پایین تأثیر بعضا عارضه ها جانبی بیهوشی باشد براین اساس توصیه می‌گردد که یک نفر یار او باشد که بتواند رانندگی کرده و او را پس از انجام فعالیت جراحی به منزل برساند. آیا به جهت فعالیت جراحی نیاز به بیهوشی می باشد و ارتفاع مدت فعالیت چقدر می باشد؟ بدن اکثر زمان ها افراد علی الخصوص آقایان و خانم ها مهم هورمون های مشترکی میباشد که در شرایطی که این هورمون ها تعادل خودشان را از دست بدهند سبب پیدایش بعضی از علامتها می شود که یکی از آن ها در آقایان پهناور شدن پستان می باشد.

ایندکسر