همچنین قطر پیستون طوری در لحاظ گرفته می‌گردد که نسبت به سیلندر لقی واجب را داشته باشد و به راحتی در آن حرکت کند. همینطور نگه داشتن موتور در دورهای بالا در مواقع غیر ضروری، فشار وارده به پیستون و ضریب حرکتی آن را بالا می‌برد که سبب به فرسایش و خلل کار آن میشود. امکان دارد که موتور نقص‌ گرم شدن داشته باشد. بعضی از مکانیکها به جهت از بین بردن ایراد از یک واشر مازاد در کنار سرسیلندر تراش خورده استفاده می‌کنند و واشر را دوتا میکنند، خوبتر است که سرسیلندری که چندبار تراش خورده آن را ردوبدل کرد و بی تردید می بایست سرسیلندر را گزینه باز‌نگری قرار داد که تاب نداشته باشد و بدون شک صاف و سوای پیچ خوردگی و اعوجاج پیستون در فیزیک باشد. همین خلل زمانی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به داخل محفظه احتراق وارد شود و این موجب شکسته شدن آلومینیوم و سوراخ میل کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر امکان دارد منجر خوردگی حاشیه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، چنانچه مایع نشت کرده اندک باشد به شکل یک لکه سیاه کوچک بر روی واشر سیلندر معین میشود. در برخی از سیستمها، به برهان وجود فشار، آب در موقعیت مایع فوق داغ میباشد که همین مورد قضیه در دست گرفتن کار شکلدادن را تسهیل می کند و نیروی برشی را افزایش میدهد. تحت فشار قرار گرفتن آب رادیاتور و خارج شدن اهمیت فشار مایع از لوله و سرریز شدن آن آرم وجود نشتی در واشر سرسیلندر هست که به طور معمول برای برطرف نمودن آن می بایست واشر سرسیلندر را تعویض کرد و همینطور نیاز می باشد که تراز ذیل سرسیلندر را نیز تراش داده شود و نصیب بالایی آن و روکش مجدد نیز شود. تراش دادن واشر سرسیلندر دقت بخش اعظمی میخواهد چون اگر حتی میزان قلیل یاز ضخامت آن کاهش یابد سبب کاهش محیفضه احتراق و ارتقا نسبت جرم موتور خودرو می شود و متواند مشکلات زیادی از پاراگراف گرم شدن بیش از حد موتور را ایجاد کند. از مزایای آلومینیوم می توان به سبکی و ضریب انتقال حرارتی بالا اشاره نمود در درمقابل آلومینیوم با معایبی زیرا ارزش بالا و انبساط مضاعف است. از معایب پیستونهای ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم میتوان انبساط دوچندان آن‌ها اشاره کرد که پیش از این نیز به آن اشاره شد. ولی پیستونهای چدنی بدنه بزرگتر و سنگینتری دارا هستند و در بعضی از ماشینهای دیزلی پر اقتدار از آن‌ها بهره میگیرند. این بدان معناست که لقی در این پیستون میبایست اندکی بخش اعظم از لقی در پیستونهای چدنی باشد، به طور معمول برای پرهیز از انبساط پیستونها از روشهای مخصوصی به کارگیری می‌شود که در زیر چهار طرز همگانی آنها را به اختصار میکنیم. در صورتی که از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه پیستون زدن چیست لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر