روزنه ها از بافت پیوندی و اندوکاردیوم (داخلی ترین لایه ی قلب) تشکیل شده اند. ۳ تا از آن ها در بطن راست قرار گرفته و دریچه سه لتی را حمایت می کند و ۲ تای مابقی در بطن چپ دریچه میترال را حمایت می کند. همین کمپانی در سال ۹۳، اصلی عقد قرارداد با سازمان زیباسازی، مبادرت به خرید بیلبورد و عرشه پل در نقاط دارای و استراتژیک شهر تهران نمود تا در راستای ارتقای یه خرده و کیفی تبلیغات محیطی، در زمره معتبرترین شرکت های تبلیغاتی به ایفای سرویس ها به سازمانها و صاحبان صنعت های معظم بپردازد. دریچه هوای سقفی به اشکال روزنه گرد، تایلی و چهارگوش در سایزهای مختلف دریچه سقفی قیمت تقسیم شده است. در این گونه دریچه ها مقدار بالای پخش هوا در فضای ذیل سقف باعث می شود جايگاه حرارت و شتاب هوای ترکیب سریعا متعادل شود.قابها و پره ها از پروفیل آلومینیوم کششی به ضخامت 1/5 میلیمتر حیاتی روکش آنادایز شده آلومینیوم اصلی کیفیت مناسب تهیه می شوند. در صورت استعمال از دیفیوزر، توان تامین جریان هوای رفت را دارد. ساختار هایی هستند که باعث می شوند جریان خون یک طرفه شود. همین روزنه ها در بین بطن و شریان ها قرار گرفته اند و جهت جریان خون خروجی از قلب را تهیه می کنند. دریچه های سمی لونار بین بطن ها و شریان های خروجی قلب قرار گرفته اند. این روزنه ها در بین دهلیز و بطن قرار گرفته اند. دریچه ی پولمونری (Pulmonary valve): در بین بطن راست و تنه ی پولمونری (pulmonary trunk) قرار دارد. روزنه ی آئورتی (Aortic valve): فی مابین بطن چپ و آئورت صعودی قرار گرفته است. مثل دریچه ی سه لتی قاعده ی هر لت به حلقه فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده است. دریچه های میترال و سه لتی بوسیله اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. انتهای دیگر طناب های وتری به عضله‌ها پاپیلاری (papillary muscles) که در مرحله داخلی بطن ها قرار دارند، متصل است. این عضله ها به زمان سیستول منقبض شده و از پرولاپس روزنه ها به درون دهلیز جلوگیری می کنند. این دریچه ها به زمان شروع انقباض بطنی (سیستول) بسته شده و اولین صدای قلبی را ایجاد می کنند. این دریچه ها در ابتدای استراحت بطنی (دیاستول) بسته شده و صدای دوم قلبی را ساخت می کنند.

ایندکسر