موکل در برخی از موردها به نماینده قانونی اختیار میدهد. امّا در طلاق مبارات (کراهت طرفین از هم)، مبلغ عفو نباید از مهریه خانم بخش اعظم باشد. امّا در تاریخ ۱/۹/۹۷ نکاتی در رابطه کلیدی جدایی توافقی نظیر هزینه ها، مراحل و … در جدایی توافقی حضانت فرزند مهم کیست؟ در تمام نماینده قانونی دادگستری بعد از باز‌نگری مدارک و شواهد موکل نهایتا می تواند سرانجام پرونده را پیش بینی کند. نماینده قانونی متخصص مدارک شما را مطالعه میکند، ظرف 72 ساعت راهکار جدیدی به جهت پرونده شما ارائه میدهد. نماینده قانونی دادگستری جواز دارااست در محاکم قضایی جهت حل پرونده و دفاع از موکل خویش بپردازد اما وکیل مدنی بههیچ عنوان از طرف دادگاه قانونی بهحساب نمی آید. خلاصه خاستم بگم که اگه مدارکتون درست و تام باشه اونوقت که وکیل به کمک شما میاد و پرونده رو به نفع شما کل میکنه، وگرنه هیچ وکیلی قدرت انجام کاری را وکیل مبنا دو کیست نداره. خواهش انحصار وراثت جزو اولی اقداماتی می باشد که وراث متوفی پس از فوت او می بایست انجام دهند. اهمیت یه وکیل حرف کردم گفت می تونم التماس تخلیه بدم؟ به حیث شما می تونم ملک را تخلیه کنم. مستاجر شما در ارتباط حساس آیتم اجاره مرتکب تعدی و تفریط شده و شما به همین ادله می تونید علیه ایشون دادخواست تخلیه بدین. 5. طرح دعوی برعلیه زمینهای شهری که در صلاحیت دادگستری می باشد. در سال 88 حجاریان به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی بازداشت شد و در ارتفاع فرآیند تحلیل این پرونده، ریاحی به دلایل نامشخص از وکالت او کنارهگیری کرد. مثلاً به نماینده قانونی بیان می کند میتوانی این منزل را بفروشی به این معنی که موکل به وکیل صرفا وکالت در فروش را دیتا است. بواسطه مدل 1400 در مشاجره فروش خودرو بنده در حدود 10 میلیون تومان ضرر مالی می کنم چطور از شرکت سایپا شکایت و حق خود را بگیرم؟ نماینده قانونی ملکی : خیلی از اشخاصی که در اطراف ما زندگی می نمایند به نحوی کلیدی ملک و املاک سرو عمل دارند. نکته دیگر این که متاسفانه مجلس حساس ثبت طرح تسهیل وکالت رو نابود کرد دیر نباشد که اثرات منفی این تصمیمات نادرست هویدا شده و گریبانگیر مردمان بشه. در این مدل وکالت، وکیل هیچگونه محدودیتی در گزینه اعمال وکالت و نمایندگی اداره کارها موکل را ندارد. غلامحسین کرباسچی: (شهردار قدیمی تهران) در سال 1376 کرباسچی کلیدی اتهامات مالی بخش اعظمی روبرو و بعد از آن سال 1377 دستگیر شد.

ایندکسر