ممکن است سامسونگ ذینفع باشد ، زیرا ایالات متحده هواوی را هدف قرار داده است


سئول – کارزار دولت ترامپ برای تحت فشار قرار دادن متحدان برای جلوگیری از تجهیزات 5G تولید شده توسط Huawei Technologies Co.

بهترین گزینه می تواند شرکت سامسونگ الکترونیک کره جنوبی باشد.

سامسونگ تمام تجهیزات شبکه خود را در داخل و …


منبع: gharb-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>