در محل هایی که عبور و مرور به وسیله چراغ راهنمایی و رانندگی در اختیار گرفتن می شود، رنگ های ذیل برای مقاصدی که مشخص شده میباشد به فعالیت می رود، ترتیب قرار گرفتن رنگ ها هم به ترتیب از بالا به پایین شامل قرمز، سبز و زرد است. این چراغ سه رنگ دارد که در واقع در تمام چراغ های راهنمایی رانندگی به رنگ های قرمز، زرد و سبز است. چراغ هدایت و رانندگی که برای نظم دهی رفت و آمد کارگزاشتن می شود به شکل مداد طراحی شده میباشد و رنگ های آن ها پس از مدتی واضح و یا خاموش می شوند. این وسیله در مکان هایی نظیر تقاطع ها، جاده ها، پیاده رو ها، معابر و دیگر اماکن تعبیه می شود و به این ترتیب به طریق رفت و آمد ماشین ها و عابرین پیاده نظم می دهد. ۱۰ مراجعه و نسبت به پرداخت جرائم رانندگی معوقه خویش اقدام کنند. جزیره کیش یک محیط گردشگری امن در همه کارها هست و حفظ امنیت رانندگی چه از سوی بعضی گردشگرانی که اتومبیل اجاره می نمایند و چه آنها که دارای خودروی خود وارد کیش می شوند و همینطور ساکنان کیش اساسی می باشد که این حیاتی بر عهده پلیس راهور کیش (راهنمایی رانندگی کیش ) می باشد. دیگر خدمات خودرویی و موتوری هم توسط پلیس راهور کیش انجام می شود. وقتی که فاصله شما دارای خودرویی که در جلوی شما حرکت میکند، از ۱۵۰ متر نمونه سوالات ایین نامه فصل فرهنگ وتمدن رانندگی اکثر است. انحراف فرضی و رفتاری راننده گرددممنوع است. ۱۵- پیچ: انحراف مسیر مستقیم راه. در واقع کلیدی پر‌نور شدن چراغ سبز رانندگان می توانند در مسیر معلوم شده حرکت کنند. رانندگان در روزگار تغییر و تحول مسیر حتما از راهنما استفاده و در دوران رانندگی هم دربین خطوط رانندگی کنند. نکه قابل ذکر در اینجا همین هست که گهگاه به عامل راه‌بندان بالا به محض وصال رانندگان به تقاطع رنگ سبز چراغ تغییر تحول می نماید که در همین شرایط وسایل نقلیه نمی توانند از تقاطع عبور نمایند و برای سبز شدن دوباره چراغ باید طاقت کنند. رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور به جهت تمامی اجباری میباشد مگر در مواقعی که به موجب مقررات خاص یا علایم اختصاصی راهنمایی خلاف این حکم اجازه داده شده باشد. پرتابکردن زباله به خارج از خودرو، علاوه بر آسیب به گوشه و کنار زیست و ناپسندبودن از حیث فرهنگی، یکی از تخلفات ترافیکی هم محسوب میشود. 3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات نو بیست نمره منفی به خلافکار تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می شود و آن‌گاه از 1سال می تواند برابر مقررات و پس از طی کردن دوره آموزشی و پرداخت نمودن یک میلیون (1.000.000)ریال به نفع بانک عمومی گواهینامه تازه أخذ کند.

ایندکسر