دیروز هزار مایل مسافت دارد، امروز یک روز نو است. فاصله در میان دیوانگی و نابغه بودن تنها با موفقیت میزان گیری می شود. می توانید کنار تختخوابتان توی کیف پول، بک گراند موبایل بهترین نوشته انگیزشی سنگین و خفن خویش را قرار دهید و هر موقع که نیاز داشتید از آن ها به کارگیری کنید. قرار بدهید و همچنین پایین شما هر گاه که بی انگیزه و بی شکیبایی شدید، می توانید دارای مرور این جملات به مهربانی انرژی را به خویش برگردانید و بمب انگیزه شوید. قضاوت در گزینه برد خود را به چیزهایی که در قبال بدست آوردن چیز دیگری می دهید انجام دهید. شما ممکن میباشد برای نبرد اساسی یک نبرد عمده از زمانی که آن را به نفع خود. انسان فقیه عمده از این که فرصتها را پیدا کند، به جهت خویش فرصت تولید میکند. خلاقیت شما پایان نمیپذیرد بلکه هر چه از آن به کارگیری نمایید بیشتر میشود. واجب نیست که به جهت آغاز کار، عالی باشید، اما بایستی عمل را شروع کنید تا خوب شوید. ما ممکن میباشد حیاتی بسیاری از شکست ها رو به رو شویم شویم البته نباید ناکامی بخوریم. جنگجوی موفق، یک مرد میانگین است، البته حساس اقتدار تمرکز مضاعف بالا مشابه لیزر. جنگجوی موفق، مرد میانگین است، اساسی تمرکز بر لیزر. یادت باشه اونا هدف ندارن و این تو هستی که هدف داری و کسی که هدف داره وقتش رو تلف نمیکنه و حساس تمام وجود بر روی مسیر تمرکز می کنه تا سرانجام ظاهر بشه. پیروزی در این نمیباشد که چه چیزی در پیش رو داریم، برد در همین می باشد که چه چیزی در پشت سر به جا میگذاریم. زمانی به چیزی یقین داری، اصلی کل وجود به آن اعتقاد داشته باش، بی قید و شرط و بی زیرا و چرا. نقطه آغاز کل دستاورد ها خواستن آن است. روش شروع نمودن این می باشد که سخن زدن را متوقف کنید و انجام دادن را شروع کنید! از جایی که قرار داری آغاز کن, یه نوشته انگیزشی از چیزی که داری استفاده کن و هر آن چه را که میتوانی انجام بده. شما شاید مطالب دارای ارتباط با این موضوع را در تارنما های دیگر یا رسانه های اجتماعی تماشا کرده اید یا این که خوانده اید.در همین پست کارایی شده مثال ای متعدد از این مدل مطالب برای شما در نظر گرفته شود. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت متن انگیزشی ظهر بخیر.

ایندکسر