از طرف دیگر، از آنجا که هر شیر یکطرفه ای حتی وقتی که تماماً باز می باشد کمی مقاومت در مسیر جریان تولید می کند، در مواردی که سیال ویسکوز می باشد به کار گیری از شیر یکطرفه تک در نصیب مکش ارجحیت داراست و باعث کمتر NPSHr می شود. بدنه یا این که پوسته پمپ : محفظه ای میباشد از متاع آلومینیوم – چدن – آهن – پلاستیک و استیل که اجزا پمپ، محور و سیستم مکانیزم را در بر می گیرد و مایع اعصاب کننده مانند انواع روغن ها در آن جریان می یابد. استاندارد API-675 برای پمپ های تزریق آیتم به کارگیری درصنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مورد به کار گیری قرار می گیرد وکاملترین استاندارد در طراحی برد دوزینگ پمپ دوزینگ ها است. یک دوزینگ پمپ میزان معینی از مایع شیمیایی را به باطن گوشه و کنار خود میکشد و مواد شیمیایی را درون مخزن یا این که لولهای که حاوی مواد ادغام میباشد، تزریق میکند. مخزن مراقبت مواد شیمیایی: همان چکیده میباشد که پمپ مواد شیمیایی را به درون آن هدایت می نماید و در غایت از باطن این مخزن تزریق مواد شیمیایی انجام میشود. این بدان معنا است که حساس شتاب دوچندان بالایی، محلول پمپ میشود و می تواند یک ماده شیمیایی یا این که مواد دیگر درون آب، بخار یا این که گاز را پمپ کند. میزان توجه پمپ معمولاً به وسیله سازنده روی پمپ درج میشود. همچنین ممکن است به جهت مقاصد پمپ آب گرم یا این که پمپ فشار قدرتمند از فرآورده استنلس استیل ساخته شده باشد. فشار دوزینگ پمپ به اتمسفر یا این که متر آب یا توشه اعلام میشود. پمپ دوزینگ یک پمپ ریز هست که به عنوان پمپ جابجایی مثبت شناخته میشود. دوزینگ پمپ که به پمپهای اندازهگیری یا مترینگ پمپ نیز دارای شهرت هستند، ممکن است دوز خاصی از یک سیال را تزریق و جابهجا کنند، براین اساس به اصطلاح “پمپ تزریق” نامیده میشوند. البته در صورتی که پمپی همین تجهیز را داشته باشد، این تجهیز برای اطمینان حاصلکردن از دوز دقیق، تنظیم آن و فعال نمودن پمپ میباشد. یک سری طرز وجود داراست که این عمل را انجام می‌دهد اما متداولترین آن شامل کشیدن مقدار مشخصی از ماده به داخل محفظه و بعد تزریق آن به درون لوله یا این که مخزن است. دوزینگ پمپ چطور عمل می کند؟ توجه داشته باشید که محصول اجزائی از دوزینگ پمپ که کلیدی سیال در تماس مستقیم هستند زیاد کلیدی دارد.

ایندکسر