پس از این که محتوای تبلیغاتی به وسیله دستگاه به چاپ رسید ، در چهار طرفین آن نوار استریپ یا استخوانی چسبانده لوله فلکسی چراغ مطالعه می شود . اما در مقابل، چاپ UV همین چنین نمیباشد و مقاومت نسبتا بالایی دارد. بستگی داراست که این موردها می تواند تولید نتورک های خرطومی فلکسیبل دارای لوله فلکسی یا این که لوله فلکسیبل را تحت شعاع قرار دهد. یکی از مرسومترین پوششها به جهت مراقبت بیشتر از فلزات پوششی به اسم گالوانیزه می باشد که تقریباً ۶ ده سال می باشد در ایران حضور دارد و جایگاه ویژهای در صنعت های متعدد دارد. همانگونه که از نام آن ها معین است، این لولهها از هیچ روکشی به کار گیری نمیکنند و این امر دلیلی میباشد که معمولا از همین لوله ها در فضاهای داخلی و به جهت عبور کابل و سیمها از به کارگیری میشود. عمدهترین سایزهای این لولهها که در بازار موجود میباشند شامل سایز ۴، ۶، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۲۱، ۲۵، ۲۹، ۳۶، ۴۲، ۴۸، ۵۲، ۶۳، ۷۵ و ۱۰۰ لوله فلکسی در فهرست بها هستند. تنها ایراد این لولهها را می توان به مقاومت اندک آنها در برابر فشارها و ضربات فیزیکی زیاد سنگین دانست و در همین موردها بهتر هست که از لولههای فلزی به جای لوله فلکسی استعمال شود. بارزترین ویژگی لولههای فلکسی انعطاف بسیار بالای آن‌ها است. مقاومت بالایی آن‌ها در برابر گرمای شدید و نور خورشید بوده، که سبب می شود این تابلوها در کل بخش ها و هرگونه شرایط آب و هوایی مورد استعمال قرار گیرند. مارک خویش این کمپانی اصلی قیمت و کیفیت مضاعف مناسب و به عنوان مارک اهمیت این کمپانی بوده و برند ECO FLEX نیز دارای ارزش های مطلوب همراه حساس میزان مرغوب بودن آیتم تایید از سوی همین شرکت می باشد که به مشتریان متشخص در زمانه خرید پیشنهاد می گردند و اصلی اعتنا به شرایط و آلرژی های پروژه گونه مناسب نتورک ها ارسال خواهد گردید.

ایندکسر