عمده سمعکها دیجیتال(smart hearing aid) هستند و همگی آن‌ها اهمیت یک باتری سمعک معمولی یا یک باتری قابل شارژ تغذیه میشوند. در همین رابطه حسنزاده حیاتی ابلاغ اینکه رسانهها نباید فارغ از داشتن مستندات واقعی و صرفا مهم بعضی اظهارنظرها به شایعات دامن بزنند، بیان داشت: طی روزهای اخیر و اصلی دقت به نوسانات ارزی خبرهایی مبنی بر ارتقاء بها سمعک تا هشت برابر بها از بعضا رسانهها منتشر شد؛ خبری که نگرانیهایی را به همراه داشت؛ خانوادههایی که به گفته مسؤولان سازمان بهزیستی عمده آن ها از اقشار ضعیف و میانگین جامعه بوده و بضاعت و توان پرداخت همین مبلغ سنگین را به جهت تهیه و تنظیم سمعک ندارند. ما باید ببینیم شرکتهایی که یکسری صدمیلیون یورو به عنوان ارز مدنی به جهت واردات این کالای دارویی گرفتهاند آیا سمعک گزینه نیاز جامعه ناشنوا را تنظیم کردهاند یا نه؟ دغدغه مهم جامعه ناشنوایان مرز و بوم توانمندسازی این اشخاص است. اساسی اجبار شدن تحریمها به مرز و بوم وضعیت سختی به جهت همگی به وجود آمد به خصوص خانوادههایی که نیاز مداوم به تجهیزات طبابت یا این که توانبخشی دارند. تحریم تنها بهانهای برای سودجویی میباشد زیرا همین حالت را نیز بعضا کشورها مثل سنگاپور هم دارد. در واقع ارائه خدمات جانبی به سمعک هم بایستی پایین حمایت دولتی قرار گیرد و بایستی در حوزه فروش و تجهیز سمعک چک دقیقی انجام شود. آنچه در مسئله بها سمعک مسلم است، رفتارهای نادرستی است که سلامت این اشخاص را در تیررس خویش قرار داده و به نوعی دستاویز بازیهای سیاسی و اقتصادی کرده است. ارزش سمعک از اهمیت ترین فاکتورهای مد حیث اشخاصی میباشد که به این پروتز شنوایی نیاز دارند. وقتی به نسبت ارزهای دریافتی و تعداد واردات سمعک مورد نیاز نگاه میکنیم در یکسال قبلی هیچ کدام از این شرکتها سمعک گزینه نیاز را وارد نکردهاند. سمعک از گزاره کالاهایی به شمار میرود که واردات آن همواره حیاتی چالشهایی روبه رو بوده است. همین کارشناس شنواییشناس حساس اشاره به این‌که بعضا از این شرکتها ارز مدنی را به جهت تنظیم و واردات سمعک گرفتهاند و صادرت معکوس کردهاند، اظهار میکند: متأسفانه بعضا از همین شرکتها سمعک را وارد کرده و اهمیت مونتاژ بر بر روی آن‌ها میلیونها دلار سود کردهاند که همین مسئله را سمعک حرفه ای صادرات معکوس میگویند. سمعک های شارژی مهم باطری های قابل شارژی تولید نمایند که کلیدی صرف روزگار کاهش شارژ شوند و مدت زمانه بیشتری شارژ را در خویش نگه دارند. گارانتی سمعک شامل مدت دوران خاصی میشود که در طی همین برهه زمانی سمعک تعمیر خواهد شد و تمامی نواقص آن برطرف میشود. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم قیمت باتری سمعک 312 لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر