در همان دوران ، زمانی که برج جذب از بنا تغییر و تحول می کند برای جذب ، نیتروژن تا حدی قابل ذخیره سازی شده در برج جذب را شارژ می نماید تا از بستر غربال مولکولی حفظ کند ، و همچنین به تقویت فشار برج جذب امداد می کند. دو برج دارای غربال مولکولی کربن (CMS) مالامال شده دستگاه نیتروژن مایع ساز قیمت دستگاه نیتروژن ساز است. سیستم تصفیه هوا فشرده: غربال مولکولی کربن ماده دارای برای تعیین ظرفیت تولید دستگاه ازت است. از بارز ترین ویژگی های دستگاه نیتروژن ساز صنعتی می قدرت به هزینه تعمیر و نگهداری، ساختار ساده و به طور کامل خودکار همراه اهمیت plc برای در اختیار گرفتن ظریف تر ، رویکرد اندازی سرعت بالا اهمیت سیستم ایمنی بالا و داشتن تراز صدای اندک اشاره کرد. در اختیار گرفتن مانیتور را به شکل بصری بازرسی کنید. مهمترین اطلاعاتی که درباره اشکال سنسورهای خودرو، فشار روغن گیربکس، سیستم الکتریسیته ماشین و کارایی موتور اتومبیل نیاز دارید، از طریق دستگاه دیاگ خودرو قابل در دست گرفتن و شناسایی است. از آنجایی که خودروهای مدرن امروزی بر مبنا فناوری های رایانهای و سیستم های انژکتوری کار می کنند، عیب یابی کل قطعات خودروی متعلق به شناسایی کدها و رمزها است. زمانی حرف از دیاگ اتومبیل به در میان میآید، یعنی شما هر چندین وقت یکبار، اتومبیل را به تعمیر کار نشان می بدهید تا مهم این دستگاه عیب ها یا این که خطاهای سیستم ماشین شما را شناسایی کند. سیستم مخزن هوا: هدف از سیستم مخزن ذخیره هوا اطمینان از پایداری گاز آیتم به کار گیری در سیستم جزء‌جزء‌کردن اکسیژن و ازت است. وظیفه دستگاه نیتروژن ساز مجزاسازی نیتروژن از هوا به وسیله این دستگاه و ساخت نیتروژن مهم خلوص نزدیک به 100 درصد است. به جهت انتخاب مدل دستگاه نیتروژن ساز و خرید کردن دستگاه نیتروژن ساز بهینه از جدول مشخصات فنی ذیل به این صورت به کارگیری میکنیم که نخست از ردیف افقی % خلوص آیتم نیاز را تعیین میکنیم و بعد از آن اهمیت استفاده از ستون پایین هر یک از درصد ها مقدار دبی یا این که گنجایش مورد نیاز را تعیین کرده و بر حسب آن از ردیف عمودی مدل دستگاه را تعیین میکنیم. همین دستگاه اهمیت یک سال گارانتی و روستا سال سرویس ها پس از فروش میباشد. همین کدهای مشخص شده از طرز کامپیوتر ماشین و دستگاه دیاگ به راحتی شناسایی میشوند.

ایندکسر