درب روزنه های داکت اسپیلیت خطی لولایی از دو بخش ورق اهمیت درب و دریچه خطی تشکیل می شود، دریچه خطی جهت تامین هوای محیط ای که دستگاه در آن قرار دارد، در حیث گرفته شده می باشد و اتصال درب روزنه به قاب بوسیله لولا رخ گیرد. روزنه مشبک لولایی از دو بخش قاب و درب مرکب تشکیل شده ساخت روزنه بازدید داکت اسپلیت است. همین نوع دریچه نیز در دو نوع لولایی و وزنه ای هستند. حتمی به توضیح می باشد روزنه داکت اسپلیت به دو صورتِ پیچ ازرو و پیچ ازتو(پیچ مخفی) قابل کارگزاری است.اگر بخواهیم روزنه داکت اسپلیت را بصورت پیچ ازرو کارگزاری کنیم می بایست قبل از عملیات رنگ کاری بر بر روی نمای کادر دریچه داکت اسپلیت به تعداد مکفی بصورت پِرسی جای پیچ ساخت می نماییم تا دریچه داکت اسپلیت بواسطه این پیچ ها در محل خویش جانمایی و کارگزاری گردد.ضمنا چنانچه قرار بر همین باشد که دریچه داکت اسپلیت بصورت پیچ مخفی کارگزاری گردد،اینجاپیچ ها می بایست در ساختار داخلی و دیواره ی سه پَریِ کادر دریچه داکت اسپلیت جاسازی می شوند و در واقع در این حالت بر بر روی نمای دریچه داکت اسپلیت چیزی به اسم پیچ یا جای پیچ پس از کارگزاری قابل دید نمی باشد و نمای روزنه داکت اسپلیت به زیبایی و فارغ از زایده در محل خویش رویت می گردد.تعداد جای پیچ ها بر بر روی کادر روزنه داکت اسپلیت و نیز تعداد قفل ها بر بر روی درب دریچه داکت اسپلیت دقیقاً به بعد ها دریچه داکت اسپلیت وابسته می باشد و هرچه دریچه داکت اسپلیت بزرکتر باشد همین مقادیر هم ارتقاء می یابد. ساخت درب روزنه های خطی وزنه ای اهمیت برش ابعاد حاصل از بعد ها داخلی قاب انجام می شود و سپس از ایجاد آن بر اساس مکانی که قرار است دریچه خطی بر روی درب روزنه داکت اسپیلیت قرار گیرد، حفره ای ساخت تا آن به سادگی در ساختار درب روزنه داکت اسپیلیت جا گیرد. دریچه های شیاردار وزنه ای از قاب و درب شیاردار قابل جدایش تشکیل شده و تمام متریال آن از آلومینیوم می باشد. بطور نمونه بها دریچه های چوبی از آلومینیوم و پروفیل فراتر است و رنج ارزش بنابر طرح و کاربرد روزنه ها متغیر می باشد به عنوان مثال سقفی ها گرانترند و درب لولایی با قفل زیمنس نیز از دریچه حیاتی درب وزنه ای قیمت بالاتری دارد. پس از نصب و منش اندازی این سیستمهای تهویه مطبوع، اصلی اعتنا به نیاز به بازدیدهای زمان ای برای چکاپ، تعمیر و یا در بعضا موارد ردوبدل دستگاه و نیز برای محفوظ نگهداشتن آن از دید عمومی، به یک درب به تیتر روزنه تماشا داکت اسپلیت نیاز خواهد بود. این روزنه ها در دو لولایی و جور وزنی می باشند. این نوع دریچه به علت وجود شبکه های مشبک و لانه رنبوری بر بر روی درب خویش باعث تامین هوای نو آیتم نیاز دستگاه می شود. دریچه داکت اسپیلیت مشبک وزنه ای برای دستگاه هایی که محفظه آن ها نیاز به هوای جدید دارند و همچنین فاصله دربی که به شکل وزنه ای برای بررسی نمودن آن است به گونه ای که به آسانی می توان آن را به شکل وزنه ای جابه جا نمود و مجدداً در محل خود جای داد، مناسب می باشند. یک عدد از ویژگی های پی وی سی یا این که پلاستسک مرغوب، وزن مطلوب آن می باشد، به دلیل بزرگی روزنه های داکت اسپیلیت و وزن بالای گونه های فلزی و چوبی می توان گفت که انتخاب روزنه های داکت اسپیلیت پلاستیکی مورد ایده آلی محسوب می شوند. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دریچه های داکت اسپلیت بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر