فواید اعتماد به نفس بالا

فواید اعتماد به نفس بالا

راهی برای افزایش اعتماد به نفس را در این مقاله بخوانبد!

 اعتماد به نفس اثر گذاری زیاد متعددی در لذت بردن فرد از شادی ها و کنار وارد شدن مهم رنج های زندگی داراست و یک احساس به طور کامل شخصی هست و بایستی به جهت تولید آن همت کرد و همینطور اصلی کشف معنای اعتماد به نفس در خویش ، درک بهتری نسبت به خودتان خواهید داشت . بر اساس تحقیقات مشاوره روانشناس اکثر مردمان برخورداری از اعتماد به نفس را هم معنی اهمیت ایمان داشتن به بضاعت و توان های خود ، هدفمندی در زندگی ، و باور به همین که بر اساس دلالیل منطقی قدرتمند به انجام منظور ها ، برنامه ها و انتظارات خود میباشند اشخاص کلیدی اعتماد به نفس انتظارات واقع بینانه دارا‌هستند و قادر هستند خود را همانگونه که میباشند بپذیرند و حتی درصورتیکه همین انتظاراتشان تامین نشود توان مثبت باقی ماندن را دارند مطمئن بودن : اعتماد به نفس به شخص امداد می کند تا اهمیت وضعیت نا مطمئن کنار بیاید و چالش ها را به عنوان فرصت های بالقوه در لحاظ بگیرد و ریسک های حساب شده انجام دهد و قادر به گرفتن تصمیمات فوری باشد . داشتن اعتماد به نفس زمان حضور در عرصه ی حیات اجتماعی بسیار اساسی داراست و در محفظه عمل نیز اعتماد به نفس موجب ارتقای کارایی می شود . تشخیص علایم اعتماد به نفس : • خود را می شناسد و به جهت خودش قیمت قائل هست . • از زندگی لذت می برد و تفریح می نماید . • مهارت های اجتماعی لطف دارااست . • به راحتی کلیدی بحران ها رو به رو می شود . • اهداف روشنی دارااست . • مصمم هست . • نگرش مثبتی داراست .

مزایای اعتماد به نفس چیست ؟

تماما روشن و معین میباشد که زندگی همراه اساسی اعتماد به نفس خوبتر است مزایای اعتماد به نفس را در ادامه بیان می نماییم .

شکل دادن به روابط

 بر پایه گفته ی مشاور پیش از ازدواج تهرانی اعتماد به نفس افراد را در تولید صلح و دوستی ها امداد می دهد و در شکل دهی به روابط مثبت و طولانی نیز مفید هست حیاتی یاری اعتماد به نفس می اقتدار به جای غبطه میل کردن به حالت دیگران یا داشتن انتظار امداد از آن ها ، مرز های واضح در میان خویش و دیگران را فهم کنید و همچنین وجود اعتماد به نفس سبب ساز می شود که درصورتیکه یک توشه ناکامی خوردید و یا محروم شدید آن را مستمر فرض نکنید و به آن اذن ندهید که خویش باوری تان را از در میان غالب شود داشتن اعتماد به نفس هنگام بروز مشکل به همین معنا میباشد که به توان خویش به جهت حل و فصل مشکلات و مراقبت ارتباط ها ایمان دارید و اگر روابطتان از هم گسسته شود گشوده هم ترس از تنهایی شما را تهدید نخواهد کرد .

تسلط بر اوضاع

تسلط بر اوضاع

کسی که احساس اعتماد به نفس دارااست به استقلال خویش ، اقتدار پیشقدم شدن در عمل ها ، نفوذ در دیگران ، و اقتدار تحقق بخشیدن به کارها گوناگون ایمان داراست اشخاص هنگامی مبتلا استرس شدید می شوند که احساس نمایند کنترل اتفاقات زندگی از دست آن ها بیرون شده است در همین حالت ، خود باوری آن ها ضعیف می شود و پیامد های مخرب استرس تاثیر عمیق تری به جا می گذارد . هنگامی در یک وضعیت نا مساعد احساس کنید که می توانید کاری انجام بدهید ، کمتر دچار استرس خواهید شد . حتی وقتی زندگی بر شما مسلط شود و احساس ناتوانی در شما به وجود آورد احتمال همین که بهبود شرایط را ایجاد کنید عمده می شود .

کنار امدن با بحران ها

 مطابق مطالعات حل اختلاف خانواده در صورتی که به توانایی خود در حل مشکلات و رویارویی با بحران ها اطمینان داشته باشید ریلکس تر می توانید حیاتی چالش ها مقابله نمایید و همینطور اعتماد به نفس شما را در کنار وارد شدن اصلی ناکامی ها امداد می کند و به جای این که شکست را حمل بر بی کفایتی همیشگی خود نماید ، آن را به چشم رخداد ای که صرفا یک توشه اتفاق افتاده می نماید 

جلب فرصت ها

وقتی اعتماد به نفس داشته باشید برای تقابل اصلی معضل های نو ، حل مشکلات پیچیده و انجام وظایفی که نیاز به تصمیم گیری های اهمیت دارد خوبتر کار خواهید کرد و همینطور مجال های بیشتری برایتان پیش خواهد آمد . اعتماد به نفس موجب می شود که حالت تدافعی نداشته باشید و شوق و اشتیاق به جهت صحبت کردن اصلی دیگران را داشته باشید و این در جلب مجال ها می تواند به جهت شما مفید واقع شود .

: منبعhaniefereidoonfar.com

 

 

ایندکسر