آنگاه نقشه های شیر فشارشکن کلیدی استعمال از قابل انعطاف افزار solid works استخراج شد. اصلی وجود مزایایی که همین شیرها دارند، معایبی نیز دارند. تهیه و تنظیم معمول به جهت همین دستگاهها، 125psig میباشد و اهمیت نوسانات معمول باز نخواهد شد. بدنه این شیر ها به رخ افقی و یا متمایل طراحی می شود و اهمیت یک تنظیم کننده که پایلوت اسم دارد، هستند. فشار محل ورود ، فشار خروجی و مقدار گذر آب از جمله پارامتر های گزینش کننده ترازو فشار شکن آب می باشند . برای کاهش فشار آب ورودی، شیرهای فشار شکن را طراحی می کنند چرا که فشار آب خروجی از بعضا مخازن فراوان می باشد و به جهت در دست گرفتن همین فشار برای ورود به کانال های لوله کشی به همین شیرها احتیاج می باشد. استفاده از همین شیر ها سهولت بهره برداری از شبکه و خطوط انتقال حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و تولید مخازن فشار شکن را در بردارد و نیز حساس کاهش فشارهای اجباری در کانال ها و خطوط انتقال به مقدار متعددی از هدر رفتن سیال خودداری می کند. طریق ی کارکرد شیر فشار شکن در اثر واکنش دو نیروی متضاد به این معنی که فشار آب و نیروی فنر است و حیاتی اثر گذاری این دو نیرو بر روی یکدیگر، حالتی خنثی به‌وجود می آید و میزان آب خروجی تهیه و تنظیم خواهد شیر فشار شکن 4 اینچ شد. شیر فشار شکن به جهت کمتر یا شکستن فشار سیالات استفاده می شود چرا که در سیستم های سیالی تهیه و در اختیار گرفتن فشار زیاد حساس است، همین شیرها ایمنی را بالا می برند و از صدمه به دیگر اجزای مجموعه پرهیز می کنند. این شیرها به صورت خودکار فشار بالا و متغیر محل ورود به سیستم را به فشار متعادل و اثبات تبدیل می کنند. شیر تنظیم فشارشکن آب پایلوت دار: همین نوع حیاتی پایلوت است که مستقیماً فعالیت میکند و فشار را کاهش میدهد. بدین ترتیب در صورتی که فشار آب از میزان گزینش شده عمده شود فشار شکن شروع به عمل می کند و موجب کمتر فشار آب می شود . از مزایای شیرهای فشار شکن عدم نیاز به نیروی خارجی میباشد و همانطور که گفته شد از دو نیروی فشار آب و فنر فعالیت می کند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بخش اعظم در گزینه عکس شیر فشارشکن لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر