هر چند همین محلول نتیجه های مطلوبی را نشان داده می باشد ، آنالیز مختصات دیگر از جمله اثرات سیتوتوکسیک و ضد میکروبی آن از نظر بالینی در عمل ریشه دندان گزینه نیاز است. استفاده از آن در اندودنتیکس به جهت از در میان بردن لایه اسمیر نتایج مطلوبی را نشان داد. مهم دقت به زنده ماندن سلول ، این محلول نتایج مشابه نتیجه ها حساس 5.25 Na NaOCl و 2 chlor کلرهگزیدین (ژل و محلول) را نشان اعطا کرد ، در حالی که 17 ED EDTA و 10 acid اسید سیتریک زنده ماندن سلول بالاتر در مقایسه اهمیت بقیه آبیاران است. فسفریک اسید ایجاد شده به طریق خیس را بخش اعظم برای ایجاد کودهای شیمیایی و خوراک دام و طیور به عمل می برند و البته از طرز تصفیه همین اسید می قدرت آن را به جهت گرید خوراکی مطلوب نمود. در تماس حساس مواد شیمیایی ناسازگار نظیر مواد قلیایی قابل اشتعال است. مواد و روش ها : مواد 37٪ اسید فسفریک ، 17٪ EDTA ، 10٪ اسید سیتریک ، 2٪ کلرهگزیدین (محلول و ژل) و 5.25٪ NaOCl مورد بررسی قرار گرفتند. در یک برنامه 3 دقیقه ای در یک سوم آپیکال ، این محلول از 17٪ EDTA و 10٪ اسید سیتریک 12 موثرتر بود . در این تحقیق بررسی گردید چنانچه اسید فسفریک مراحل مرطوب مقدار معینی آمونیاکی گردد در اثرتماس با استن تشکیل فاز می نماید و در محدوده ای عدم اختلاط ایجاد می گردد. Mg2 نشان می دهد که تجزیه آن اهمیت حلال MIBK در نسبت حلال به خوراک برابر حیاتی 4 مقدار حداکثر 87.5 درصد است. در تولید مخمرها PH را اسیدی حفظ می نماید و مبداء فسفر مناسبی جهت پرورش و نمو مخمرها می شود . در نقطه نهایی این فرایند نمونه مهم خلوص 30 درصد ایجاد می‌شود یار اصلی گچ ژیبس به تیتر یه فراورده جانبی . علاوه بر همین ، تماشا شد که وقتی همین محلول با NaOCl در رابطه بود، توان پیوند گوتاپرکا / AH Plus و همچنین وقتی که اساسی CHX برای سیستم های Resilon / Real Seal SE 13 همراه هست ، بهبود یافته میباشد . همین داروخانه تمام همین مواد را تهیه می کرد (دروگال ، پیراسیکابا ، اس پی ، برزیل). کالاهای پخته شده که در آن به جای مخمر از پودر جوش شیرین به کار گیری می شود، شاید حاوی فسفات هستند. کودهای فسفر در اشکال گوناگون به شکل مایع و پودری در دسترس هستند. اسید فسفریک از شیوه دو مسیر کلی به صورت صنعتی تولید می شود. اسید فسفریک کلیدی دو طرز تجاری می تواند ایجاد شود: فرآیند مرطوب و مراحل حرارتی. بیشتر اسید فسفریک در تولید کود بهکار میرود. اسید فسفریک خورنده است و منجر سوختگی، درد و قرمز‌رنگ شدن چشم میشود. البته در زمان به کار گیری از پان باید توجه شود چون غشاهای مخاطی انسان، پوست و دیده را خورده و تحریک مینماید. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط حیاتی کجا و طرز به کارگیری از فروش اسید فسفریک در فارس دارید، می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر