قسمتی از میله اتصال که به پیستون متصل می شود ، انتهای ریز نامیده می شود و انتهایی که به دور میل لنگ متصل می شود ، انتهای پهناور نامیده می شود. دمایی که در این روند تولید می شود، 2200 جايگاه سانتیگراد است. اگر برایتان سوال میباشد که تا چه میزان دما در اثر کارکرد همین قطعه ساخت می شود، باید بگوییم که نیرویی که در حرکت انبساطی به کف پیستون وارد می شود، تا 1800 نیوتون توان دارد. وقتی که درون گوشه و کنار احتراق ترکیب هوا و سوخت محترق می شود، انرژی حاصل از احتراق در فضای بسته به تراز پیستون وارد می شود و آن را به پیستون خام تحت می راند. اکثر زمان ها افرادی که از ماشینهای فردی خود استعمال می‌کنند تا به امروز اساسی مشکلات مختلفی در آن‌ها مواجه شدهاند. حتماً تا به امروز این سؤال که حلقه پیستون چیست را مضاعف از خویش پرسیدهاید. علت استعمال از آلومینیوم، سبک شدن آن است البته از آنجایی که آلومینیوم یک فلز قابل انعطاف می باشد لذا برای استحکام اکثر آن از عناصر آلیاژی دیگری هم استعمال می شود و در غایت تراز پیستون را اهمیت موادی همچون «قلع و یا این که کادمیوم» پوشش می دهند. نیز چنین پیرایش سیلندرها برای کمتر شدن لرزش اهمیت است، مثلاً از یک موتور خطی نمیتوان انتظار زیادی به جهت کاهش لرزش داشت. فشار ناشی از گازهای احتراق باعث فشرده شدن رینگ به جداره سیلندر شده و به این صورت عایق ساخت می­شود. میزان شکاف عمودی پیستون،نشان دهنده مقدار ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از اندازه پیستون منجر لرزش و تکان پیستون در سیلندر می شود و هم آن را از حالت با خود بیرون می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از لبه های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور مضاعف تر می شود. خوبتر میباشد در نظرات خویش از تمرکز روی عنصرها متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. این ایرادات منجر می‌شوند تا اطلاعات افراد نسبت به قطعات به کار رفته در ماشین ارتقا یابد. رینگهای تراکم یک تکه و از جنس چدن ساخته میشوند که مقاومت ضروری را در برابر گرما داشته و خطر باخت و سوراخ آنان کمتر باشد. فلز اینوار نوعی آلیاژ فولاد نیکل دار میباشد که می تواند از انبساط پیستون های آلومینیومی پرهیز کند. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه با چه جایی و شیوه استعمال از piston 70 top perf am6 دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر