پس از آن، شغل ها سطح A کانادا قرار می گیرند که به رخ مستقیم و دقیق، تحصیلات آکادمیک و رزومه های دانشگاهی نیاز دارند. آن گاه مدارک را گردآوری نموده و به یار فرم هایی که از شما منظور می شود، به جهت تحلیل ارسال کنید. اگر همه شیوه های بالا را مطالعه نموده اید و هیچ یک از طریق های مهاجرتی مطلوب شما نمی باشد همچنان می توانید شرایط آیتم نیاز مهاجرت و رفتن به کانادا را آماده نمائید . دولت کانادا هرساله نیازهای شغلی و فن ای خویش را در وبگاه های مهاجرتی قانونی خود اعلام می کند. کارگران حرفه ای و تکنیسین ها در همین مرحله قرار می گیرند که نیاز به گذراندن زمان یا این که دریافت گواهی دارند. این دستور به استدلال نیاز جدی کانادا به جذب مهاجران رشته ای یا این که به عبارتی برنامه skill مهاجرت به کانادا ذک worker انجام شد. گروه دوم از برنامه های مهاجرتی شامل کلیه ویزاهای ثبت شرکت، سرمایه گذاری و کارآفرینی در این مرزو بوم می باشند. به جهت نمونه به استدلال ارتقا التماس ها برای اخذ ویزای سرمایه گذاری، در مقاطعی اعطای ویزاهای اقتصادی متوقف شده یا این که کمرنگ شد. علاوه بر 5 گزینه بالا که در قسمت گذشته از مطلب سفر به کانادا از نحوه فوتبال به آن پرداختیم، دیتاها دیگری هم هستند که تصویب آن ها در قرارداد جاب آفر ضروری است. در سیستم مجزاسازی مشاغل، بر مبنا سطح هر شغل کدی به آن دیتا می شود. بر پایه همین قانون کودکان متولد شده در خاک کانادا صرف حیث از تابعیت پدر و مادرشان می توانند تابعیت کانادا را اخذ کنند. در همین گروه از برنامه ها، شما باید به عنوان حساس ترین کار، خود، توانایی مالی یا این که سابقه مدیریتی خود را اثبات کنید. در کنار برنامه های ارائه شده از سوی دولت فدرال، غالبا ایالت های کانادا نیز به شکل مستقل از سیستم اکسپرس اینتری یا به عبارتی بررسی کلی، مبادرت به جذب مهاجر می کنند. برنامه نیروی کارشناس فدرال، شامل شغلهای سطح 0، A و B است. در همین نوع تمکن مالی بسیار اهمیت هست و شما بایستی حداقل های گزینش شده در هر برنامه را از حیث مالی ثابت کنید. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت راههای غیرقانونی مسافرت به کانادا.

ایندکسر