صابون گیاهی آنتی باکتریال گلمر حاوی ۰/۳ % ایرگازان می باشد، ایرگازان نام دیگر تری کلوزان می باشد که ماده ای میباشد آنتی باکتریال و ضد بو، که در محصولات بهداشتی ورزشکاران کاربرد مضاعف دارد. عدم آگاهی به اندازه باعث شده است که مصرف اسباب و اثاث بهداشتی و آرایشی غیر استاندارد در دنیا روز به روز در حال ارتقاء باشد و پول های مضاعف متعددی در صنعت اسباب و اثاث آرایشی و بهداشتی به گردش در بیاید. نیاز به مشاوره در خصوص خواص و خرید کردن صابون های طبیعی دارید؟ حقیقت این میباشد که همه پاککنندهها، چه پنها و چه صابونهای طبیعی به جهت پاک نمودن پوست از آلودگیها، به نحوی سبوم طبیعی پوست را از در بین میبرند. این افراد بهترین و سالم ترین نوع پوست را دارا‌هستند که حساس شستشوی مکرر خشک شده و در رخ عدم شستشوی به موقع، چرب می شود. همچنین اشخاص شرکتکننده شاهد کمتر قابلتوجه خطوط ریز شکل خود شدند که در اندازهگیری بافت «vivo texture» این امر تایید صابون گیاهی چای سبز شد. ممکن است برایتان جذاب باشد بدانید مشهورترین و در حقیقت اولی پن رخ بوسیله برند Dove در سال 1995 ایجاد شد. در این آزمایش چهار هفتهای تماشا شد که یک سری ویژگی ظاهری مانند بافت، وضوح، توناژ و میزان روشنی پوست تا حد چشمگیری بهبود پیدا کرد. مهمترین مساله در آیتم تفاوت پن و صابون ، حتی صابونهای گیاهی در این میباشد که pH آن ها بسته به ترکیباتشان، در میان 8 تا 10 است. براین اساس درصورتیکه به دنبال صابون تماما طبیعی هستید، به ترکیبات به کار رفته در آن دقت کنید. کلیه محصولات حیاتی pH متعادل، حاوی پاککنندههای شیمیاییاند که سبب ساز حل شدن چربی طبیعی پوست میشوند. به منظور نگهداری از پوست، محصولاتی که حاوی بابونه هستند، حتما سفارش میشوند. سورفکتانتها در پنهای شکل از روغنها، چربیها یا این که محصولات نفتی مشتق شدهاند که در طیف گستردهای در فرایندهای شیمیایی (به جای فرایندهای سنتی صابونی شدن) به کار گیری میشوند. در حال حاضر اکثر برندها گزینههای ترکیبی برای مشتریانی دارا‌هستند که خیر 100% به دنبال صابونهای سنتیاند و خیر خواهان پنهای 100% شیمیاییاند.

ایندکسر