ولی دسته سومین از شیر برقی نیز وجود دارااست که ترکیبی از دو موقعیت فوق می باشد البته در کاربری های برودتی معمولا مورد به کارگیری قرار نمی گیرد. شیرهای برقی هم اهمیت دقت به کارایی آن‌ها در حیث گرفته می شوند. در وضعیت فشار بیش از حد ، روزنه تقریباً به طور کامل بسته می شود. قرقره از شیارهایی تشکیل شده است که اذن می دهد روغن یا این که گاز در اطراف قرقره و از نحوه بدنه روزنه جریان یابد. کارگزاشتن شده در Manifold روزنه هایی هستند که نیز کانال های خروجی و نیز منبع تغذیه را دارند. اتصال سیم تماس ، اتصال DIN و فیوزها را بررسی کنید. عملکرد نمایید در زمان انرژی سیم پیچ را از دربین نبرید ، به این ترتیب نمی سوزد. فنر: به این مراد طراحی شده که پس از جدا جریان و از در بین رفتن فشار پیستون، پیستون را بهجای پیشین بازگرداند. می توان زمان پاسخگویی یک شیر برقی را میزان دوران گزینه نیاز به جهت رفتن سوپاپ از شرایط باز به موقعیت بسته دانست. ♦ الکتریسیته گزینه نیاز: مقدار ولتاژ یا وات مورد نیاز ، پی بردن همین فرمان می تواند به شما امداد نماید دسته مطلوب شیر برقی را به جهت به کارگیری در برنامه تعیین کنید. همین تجهیز کاربردی و با یکی از گونه های شیر آلات صنعتی هست که برای به کار گیری از آن نخست می بایست به خوبی حساس انواع، ساختار و کارایی آن آشنا باشید. در حین نصب ، شیر برقی بایستی در “جهت جریان” صحیح نصب شود ، همانطور که نشانه گر در کنار بدنه شیر نشان دیتا شده است. از میان بردن انرژی به جهت شیرهای برقی ، به ویژه هنگامی که از جریان متناوب استعمال می شود ، وجود ندارد. برای عملگر این شیرها هم می توان از سولنوید به کارگیری کرد و نیز موتور برقی. در دستگاه های کهن معمولا بجای استفاده از شیربرقی از قطعه ای پلاستیکی که به آن چهارراهی گفته می شود و بصورت مکانیکی کار می‌کند استفاده می شود. این شیرها از فنر به کارگیری می نمایند تا بسته بمانند. فشار بالا: شیر برقی فشار بالا به جهت استفاده در فشارهای تا ۲۵۰ توشه طراحی شده است. در همین وضعیت باید از سلونوئید ولو هایی اصلی متاع درپوش ضد انفجار استعمال شود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حیاتی شیر برقی لباس‌شویی زیرووات وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر