هیدروکسید سدیم اساسی اسم های شیمیایی سود سوزآور، سود کاستیک، سود پرک و به صورت مایع کلیدی اسم سود مایع شناخته می شود که بیشترین کاربرد آن به جهت ایجاد صابون و مواد شوینده است. سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا کاستیک سودا (به انگلیسی: Caustic Soda) یا این که سود سوزآور اهمیت فرمول شیمیایی NaOH که ترکیب معدنی جامد و سفیدرنگ مهم دمای ذوب ۳۱۸ درجه سانتی گراد و دانسیته ۲٬۱۳ است. سدیم هیدروکسید Sodium hydroxide یا کاستیک سودا Caustic Soda یا سود سوزآور اهمیت فرمول شیمیایی NaOH که مادهای جامد و سفیدرنگ حیاتی دمای ذوب ۳۱۸ درجه سانتیگراد و چگالی ۲.۱۳ میباشد. سود سوزآور در دو مدل مایع و جامد در کارخانجات ایجاد می گردد لذا سود مایع اساسی خلوص ۵۰ درصد و ۳۳ درصد وجود داردو میزان مرغوب بودن بالایی داشته و به جهت صادرات معمولا از سود مایع به کارگیری می‌شود البته سود مایع بخاطر بها نازلتر بخش اعظم مورد استقبال قرار میگیرد. همین ترکیب شیمیایی دوچندان خورنده هست که غالبا به صورت جامد یا این که محلول 50 درصد آیتم استفاده قرار می گیرد. این ماده، به سادگی می تواند رطوبت و کربن دی اکسید موجود در هوا را جذب نماید و به همین دلیل، ضروری است زمان حمل و نقل، ذیل پوشش های حفاظتی واجب قرار گیرد. مضرات و معایبی که دو طریق قبلی داشت موجب گشت تا دانشمندان به فکر روشی جایگزین اصلی هزینه و خطرات محفظه زیستی کمتر، باشند. این مورد قضیه یاری می نماید تا بخش اعظم مواد بی ارزش و بیشتر در چوب را حل کند، و سلولز نسبتا خالص را که اساس ورقه را تشکیل می دهد جدا می شود. هیدروکسید سدیم به جهت استخراج آلومینا از مواد معدنی طبیعی استعمال می شود. هیدروکسید سدیم متاع پتروشیمی می باشد و سالیانه حجم زیاد متعددی از آن در کشورهای گوناگون تولید می شود. هیدروکسید سدیم sodium hydroxide محصول پتروشیمی می باشد و سالیانه حجم زیاد متعددی از آن در کشورهای متعدد تولید می شود. توضیحات ماده هیدروکسید سدیم (Sodium hydroxide pellets)NaoH چیست؟ شرکت دایا اکسیر حیاتی همکاری کارشناسان کارآزموده خویش در بخش فنی و فروش جهت تأمین مواد نخستین پژوهش های تحقیقاتی، آنتی بادی، گوشه و کنار کشت، انواع محلول بافر و ماده آزمایشگاهی هیدروکسید سدیم (Sodium hydroxide pellets) حساس میزان مرغوب بودن بالا و ارزش مناسب را فراهم نموده است. سدیم هیدروکسید برای ساخت بخش اعظمی از محصولات روزمره نظیر کاغذ، آلومینیوم و پاک کننده های اجاق گاز و صابون و مواد شوینده استفاده می شود. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم طرز تهیه و تنظیم سدیم هیدروکسید بدست آورید به سایت عکس سدیم هیدروکسید ما مراجعه کنید.

ایندکسر