اتر، به یک یا یک سری مجموعه اکسید اتیلن گفته میگردد که در فی مابین سولفات و لوریل قرار دارند. خواص آن شبیه مختصات عضو دیگری از این خانواده بدون ساختار اتر، یعنی سدیم لوریل سولفات (SLS) است. سدیم لوریل سولفات (SLS) چیست؟ خواص با SLS کدامند؟ این مخلوط همینطور اهمیت خواص تخریشی میباشد که اکثر اوقات این ترکیب را در مطالعات بالینی به طور عمدی به جهت تخریش پوست به کارگیری می سدیم لوریل اتر سولفات چیست کنند. به طور کلی صرفا در مایعات شستشو دهنده و پاک کننده آیتم نیاز است. از پایداری خوبی در برابر آبهای مشقت بار برخوردار است. سدیم لوریل سولفات ممکن می باشد از منابع مبتنی بر نفت یا این که سبزیجات استخراج شود. از مراقبت بسته بندیهای سدیم لوریل اتر سولفات در مجاورت مواد قابل احتراق، گرما و منابع ترجیحاً جلوگیری کنید. مهم این درحال حاضر تماس طولانی مدت ما دارای سدیم لوریل اتر سولفات غلیظ ممکن می باشد منجر تحریک پوست شود. بدترین اثر نامطلوب این ترکیبات، مواد فعال کننده و تحریک کننده مرحله پوست است. در غلظت های پایین، همین ماده در صابون دستی، خمیر دندان، شامپو، کرم های اصلاح و فرمولاسیون حباب دار، به استدلال توانایی ساخت کف، خواص سورفاکتانت و تا حدی اثر ضخیم شدن آن یافت می شود. مقادیر زیاد کف اثر به نیز تناول کردن را خنثی کرده و شستشو اثر واجب را ندارد. تگزاپون به برهان محتوای بالای مواد فعال به جهت شستشو، به ویژه در محصولات آخری فراوان غلیظ، به جهت شستشو حتی اهمیت مقادیر کم آب مطلوب است. همین ادغام شیمیایی اهمیت تمام مواد فعال کننده سطح، به جز ترکیبات کاتیونی، سازگار است. تگزاپون یا سدیم لوریل اتر سولفات به جهت ایجاد ظرفشویی مایع و مواد تمیز کننده صنعتی و همچنین شویندههای سبک در وضعیت مایع استفاده میشود. سدیم لوریل اتر سولفاتف جز حساس محصولات تمیز کننده صنعتی نیز به شمار میرود. مثال اصلی از این جور کربنات سدیم است. سورفاکتانت سدیم لوریل اتر سولفات به طور گسترده در تهیه مواد شوینده به کار گیری میشود؛ البته اغلب در تصفیه خانههای فاضلاب (wastewater treatment plants) از پساب، حذف میشوند.

ایندکسر