ریاست جمهوری بایدن خط لوله های اصلی را مختل می کندقول رئیس جمهور جو بایدن برای حذف تدریجی نفت احتمالاً نشان دهنده پایان خط لوله Keystone XL است که مدتها با تأخیر انجام می شود و آینده داکوتا اکسس ، کانال بزرگ دیگر خام را تهدید می کند.

مانع پروژه های خط لوله گاز یکی از راه هایی است که آقای بایدن با دشوارتر کردن و انتقال هزینه انتقال نفت ، انتقال آمریکا به انرژی های تجدیدپذیر را تسریع کرده است. اجرای سیاستهای دیگری که نیاز به امضای قانونگذاری دارند دشوارتر خواهد بود مگر اینکه دموکرات ها کنترل سنا را بدست آورند.

“که در …


منبع: gharb-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>