جهت انتقال هوای موجود در ایستگاه در راهرو منحصر به فرد ورود و خروج هوا و در داخل دیوارهای راهرو حفره های مربعی صورت به ابعاد 3×3 ، 3×1.5، 3×4.5 متر ساخت شده می باشد که از این بخشها هوای ورودی و خروجی ایستگاه مترو قابلیت و امکان پذیر می شود. در رخ پیدایش حریق و ایجاد اتش سوزی در ایستگاه همین مجموعه از دمپرها گشوده شده و مهم بلعکس کار کردن فن محوری دود را از داخل سیستم به بیرون جهت دهی می کنند. 2) دمپرهای دود: دمپر های دود وظیفه مکش هوای آلوده و کثیف در شرایط اظطراری (Emergency Situation) را دارا می باشند و در موقعیت حالت عادی بسته می باشند. • همین دمپر مقدار دلخواهی از جریان هوا را به کمک یک فنر فارغ از به کارگیری از انرژی ثابت نگه می دارد. در برخی مورد ها ، ممکن هست دمپر نیز تا حدی بسته باشد تا به کنترل میزان احتراق یاری کند. به منظور تهیه و تنظیم میزان دبی جریان هوا یا در رخ نیاز جهت جدا تام دبی جریان هوا در درون کانال گزینه استعمال قرار می گیرد . استعمال از موتورهای برقی در تولید دمپرهای اتوماتیک سبب ساز شده میباشد که همین مدل دمپرها اختلاف بها فاحشی کلیدی گونه ساده و دستی خود داشته باشند. به جهت خرید کردن انواع دمپر توصیه ما به شما مغازه اینترنتی شهرآهن است. نیز چنین شما می توانید حساس مراجعه به وب سایت شهرآهن لیست ارزش گونه های دمپر را مشاهده کنید. پس به سایت شهرآهن مراجعه کنید و خرید خویش را انجام دهید. مسیر جریان هوا کلیدی دمپرهای دود و نرمال می باشد که هر کدام از آنان وظایف مخصوص به خود را دارند. ۲-از جمله اطلاعات تکمیلی در مورد دمپر هوا می توان به ارتفاع دمپر هوا اشاره نمود.با دقت به اِشغالِ عرضِ تیغه های دمپر در ساختار دمپر هوا ، بایستی عرضِ حجمِ بدنه دمپر هوا به ترازو ای باشد که در دوران عملکردِ دمپر هوا، تیغه ها از بدنه ی دمپر خارج نزده و از محدوده دمپر بیرون نشود. آنان در هر دو سیستم تهویه مطبوع و سیستمهای فرآیندی کلیدی نشتی زیاد اندک گزینه استفاده قرار میگیرند. همینطور به منظور در دست گرفتن جریان هوای سیستم از تیم ای از دمپرها که بر بر روی یک فریم آهنی کارگزاشتن شده است استفاده می شود. مراد از دمپر هوای سرد ، دمپریست که در جهت محل ورود هوای اتاق دیزل ژنراتور ومنظور از دمپر هوای گرم دمپریست که به طور معمول جلوی رادیاتور در جهت خروج هوای اتاق دیزل ژنراتور کارگزاری می گردد. دمپر بادی غالبا دربین شبکه انتقال هوا قرار می گیرد.دمپر در موقعیت فراهم به کار می باشد.پس از واضح شدن دستگاه ، فشار هوا باعث گشوده شدن دمپر می شود.به محض افت فشار هوا دمپربسته می شود. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت دمپر نتورک هوا در یخچال.

ایندکسر