همین نوع دریچه هم به جهت هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی گزینه استفاده قرار می گیرد، البته به رخ کارگزاشتن تحت سقف. روزنه خطی نیز نظیر دریچه مشبک به دو شکل دمپردار و سوای دمپر مورد استفاده قرار می گیرد. انواعِ روزنه سقفی از جمله روزنه های سقفی چهار طرفه، مشبک و یا دریچه های سقفی گرد می توانند در بخش تایل سقف های کاذب کارگزاشتن و اجرا قیمت روزنه سقفی چهار طرفه شوند. علاوه بر این دارای به کارگیری از اتصال شبکه های فلکسیبل بین شبکه اصلی و پلنیوم باکس ها غلط های اجرای نتورک و همینطور هزینه اجرای کانال کاهش می یابد. از دریچه مشبک اهمیت دقت به سیستم تهویه مطبوع نیز به صورت دمپردار و نیز به شکل بدون دمپر به کار گیری می شود. ف- دریچه سقفی تایلی برگه ای اساسی دریچه گرد مشبک دریچه های سقفی چهارگوش . روزنه مشبک به جهت هوای بازگشت و همچنین هوای نو تمامی سیستم های تهویه مطبوع گزینه استعمال قرار می گیرد که می اقتدار نیز بر بر روی دیوار و هم تحت سقف نصب کرد. دريچه های سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی قابلیت و امکان کارگزاشتن بر بر روی سقف و دارای مسافت از دیوار جانبی را دارا هستند و کادر آن ها به عمق تقریبی 5 سانتی متر می باشد. همین جور دریچه به طور معمول به صورت دمپردار برای هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی و به شکل کارگزاشتن بر بر روی دیوار آیتم به کار گیری قرار می گیرد. روزنه تنظیم هوا، برای در دست گرفتن جهت هوا و دوری از سر و صدا هوا در خروجی نتورک رفت و همینطور محل ورود شبکه رجوع مورد به کار گیری قرار می گیرد. دریچه سقفی چهار طرفه حتماً باید توسط یک باکس رابط یا طوقه ای به مسیر اصلی هوا وصل شود. روزنه های سقفی چهارگوش کلاف پهن حیاتی پره های متحرک می باشند و یار یا این که فارغ از دمپرهای چهارگوش موازی، متقابل و پروانه ای قابلیت و امکان کارگزاری بر بر روی سقف را دارا هستند. روزنه های سقفی هوا ازنظر شکل هندسی به دو مدل چهارگوش و گرد طبقه بندی می شوند. روزنه سقفی چهارگوش در وضعیت های یک سمتی، دو سمتی، سه سمتی و چهار است و مهم توجه حیث در روش قرارگیری در مکانی که می خواهد کارگزاشتن شود، انتخاب می شود. 1 مزیت استعمال از پد های سلولزی نسبت به پوشال های معمولی در کولرصنعتی چیست؟ از دریچه های سقفی چهارطرفه معمولا به جهت مکان هایی به کارگیری می شود که حجم قابل توجهی از هوا با صدا و افت فشار میانگین گزینه نیاز باشد.

ایندکسر