روزنه سقفیِ تایلی سوای فریم بوسیله یک باکس که در پشت آن تعبیه می گردد توسط یک رابط از کانال فلکسیبل به لاینِ اصلیِ شبکه هواساز متصل می گردد. دریچه سقفی چهار طرفه حتماً می بایست بوسیله یک باکس رابط یا طوقه ای به مسیر حیاتی هوا وصل شود. در بعضی مکان ها که امکان تزریق هوای تازه به محیط وجود ندارد فشار منفی که در اثر تخلیه و یا این که رجوع و برگشت هوا تولید می‌گردد می بایست از روش ورود هوا از محفظه همسایه جبران شود. محل کارگزاشتن دریچه تنظیم هوای رفت بایستی به نوع ای باشد که در طول حدود یک تا دو متری از کف اتاق شتاب مناسبی از هوا تولید شود. این گونه روزنه تنظیم هوا در ابتدای نتورک برگشت کارگزاشتن می شود و تیغه ها و پره های این دریچه تنظم هوا بصورت اثبات و به جور ای تعبیه می‌گردد که کمترین افت فشار را در برعلیه ورود هوا به باطن نتورک ایجاد نماید. گونه های روزنه تایل آرمسترانگ جهت هوای رفتدریچه های مخصوص تایل آرمسترانگ جهت هوای رفت در شکلهای متفاوتی تولید می گردد. در اکثری از ساختمان ها کلیدی دریچه هایی از سیستم های تهویه روبرو می گردید که در سقف کارگزاری شده اند که در بازار این جور دریچه بنام روزنه سقفی رایج میباشد که در رنگ بندی و سایز بندی های مختلفی ارائه میشوند. از روزنه های کولر سقفی هوا در بخش اعظم وضعیت ها اختصاصی هوای رفت و گهگاه وقت ها برای رجوع و برگشت هوا بهره برداری خواهد شد. همین روزنه ها قابلیت و امکان کارگزاری بر روی گونه های سقف های کاذب و حتی اتصال مستقیم به کانال های گرد را دارد. این دریچه تنظیم هوا به طور معمول حیاتی بعد ها بزرگتری نسبت به روزنه های هوای رفت میباشد. همانطور که اشاره کردیم، روزنه های سقفی امکان ساخت به بعد ها گزینه نیاز خریدار را دارد، ارزش آن هم به ابعاد و جور آن بستگی دارد. روزنه تهیه هوا ی سقفیِ چندطرفه در سیستم های رفت و رجوع هوا به طور هم‌زمان قابل استفاده می باشد. سطحِ بدنه ی روزنه سقفی تایلی سوای فریمِ الومینیومی دارای رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. روزنه تنظیم هوای آلومینیومی طرح جدید، توسط پیچ مستقیماً بر روی دیوار قابل نصب می باشد. دریچه سقفی چهار گوش اثبات دمپردار و سوای دمپر تهیه و تنظیم هوا به جهت کاربرد های مناسب در صنعت تهویه مطبوع به جهت کارگزاری در سقف طراحی شده اند. جهتِ تنظیمِ مقدار هوای عبوری از دریچه تهیه هوا، از تیغه های موازی که توسط یک اهرم که بر روی نمای دریچه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر به کارگیری می شود. این نوع روزنه تنظیم هوا دارای تیغه های متحرک افقی و عمودی می باشد.باتنظیم تیغه ها می اقتدار مقدار ورود جریان هوا و مسیر دمش هوای ورودی فضا را تهیه کرد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت دریچه اگزاست سقفی.

ایندکسر