در راستا هزینه های بهره برداری که عمدتا شامل هزینه الکتریسیته مصرفی به بیش تر هزینه تعمیرات عصر ای و شارژ گاز مبرد می باشد هم تفاوت چندانی فی مابین هزینه مصرف الکتریسیته و دیگر هزینه های بهره برداری داکت اسپلیت و مینی چیلر نمی باشد. هزینه تعمیرات دوره ای و شارژ گاز مبرد می باشد هم تفاوت چندانی میان هزینه مصرف برق و دیگر هزینه های بهره برداری داکت اسپلیت و مینی چیلر نمی باشد البته در صورت به کارگیری از داکت اسپلیت کلیدی ظرفیت عمده از 3 بدن تبرید، در پایین دستگاه در صورت عدم نصب دریچه مکش و طراحی غیر درست کانال صدای عبور هوا تماما جلب دقت می نماید. قبل از تعیین و توصیه خرید هر یک از داکت اسپلیت ها علاوه بر مسئله بعد ها هواساز یا پنل داخلی، به مسئله تک فاز یا این که سه فاز بودن الکتریسیته آیتم نیاز آن و همینطور آمپر (A) برق مصرفی آن , اهمیت در نظر گرفتن قدرت و مشخصات کنتور الکتریسیته واحد خویش توجه فرمایید. قبل از گزینش قطعی هر یک از مدلهای داکت اسپلیت یا اسپلیت کانالی به مسئله تک فاز بودن یا این که سه فاز بودن الکتریسیته مصرفی آن اعتنا نموده و همینطور آمپر الکتریسیته مصرفی آن را اهمیت آمپر (A) کنتور الکتریسیته ساختمان خویش مقایسه فرمایید. داکت اسپلیت نیز همانند اسپیلت از یک یونیت داخلی و یک یونیت تشکیل شده است که به وسیله لوله مسی و کابلهای ارتباطی به نیز متصل شدهاند و صرفا تفاوت آن در محل قرارگیری یونیت داخلی و توزیع برودت آن میباشد.استفاده از این سیستم به شرطی که برای کل فضاهای واحد، روزنه مستقل پیشبینی شود و از بهره وری سیستم نکاهد، به معماری داخلی واحدها امداد شایانی نموده و تعیین بهتری نسبت به اسپیلت ها میباشد. یک عدد از محدودیت های به کارگیری از ها یا اسپلیت های کانالی نصب یونیت خارجی (کندانسینگ یونیت) در فضای خارجی ساختمان است، اصولا کارگزاشتن تعداد کندانسینگ یونیت ها برای تیم های یک مجتمع آپارتمانی یا ساختمان در صورتی که محل نصب این یونیت ها روی بام نباشد می تواند به زیبایی نمای ساختمان لطمه وارد کند و در صورتی قابلیت کارگزاشتن آنان در بام ساختمان وجود داشته باشد باید علاوه بر بررسی توان قابلیت ساکشن گاز مبرد از پنل داخلی تا کندانسینگ یونیت کارگزاشتن شده در بام در گنجایش آیتم نظر، هزینه های اجرای انجام لوله های رابط مسی و تمهیدات دیگر را هم بایستی در لحاظ گرفت. در صورتی که شما هر مدل سوالی در رابطه با کجا و نحوه استعمال از داکت اسپلیت صباتک دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر