خاکستر موجود در کربن باعث کمتر کارایی کربن، همچنین کمتر قابلیت احیای کربن می شود. چرا اشکال متفاوتی از کربن های فعال شده وجود دارد ؟ اصلی دقت به اینکه بخش بزرگی از مسافت فی مابین ذرات کربن از هوا مالامال شده می باشد حجمی واقعی کربن کاهش از همین مقدار و عموما میان ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. میزان خاکستر موجود در کربن اصلی کیفیت مواد مصرفی برای ایجاد کربن رابطه مستقیم دارد. به این مراد یک حمام از اسید، باز یا دیگر ترکیبات شیمیایی ایجاد می شود و مواد به باطن آن قرار دیتا میشوند. همین جور از کربن دارای سایز 1 میلی متر و قطر متوسط 0.15 تا 0.25 میلی متر است. ماده اولیه اثر گذاری متعددی بر مختصات و عملکرد کربن فعال دارد. میزان خاکستر محلول در آب واسید با تر از خاکستر کل است. در همین مراحل کربن مهم پخته شدن شکننده میگردد و به‌این ترتیب ناخالصیهای موجود در آن از در میان میرود. تراکم دانسیته کربن جامد عموما در میان ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب است. علاوه بر جذب فیزیکی ، واکنش های شیمیایی هم ممکن می باشد بر روی سطح کربن فعال رخ دهند . پلاکت های گرافیتیک کربن فعال کلیه مولکول های آلی خنثی را به قطرات درون مولکولی القا می کنند. تقریبا همه ترکیبات قابل جذب هستند، البته عملاً کربن فعال بخش اعظم به جهت جذب ترکیبات آلی به همپا بعضی از ترکیبات غیر آلی مهم وزن مولکولی تبارک تر نظیر ید و جیوه به کار گیری میشوند. کربن فعال برای معالجه مسمومیت دارویی یا این که سموم خوراکی در ساعتها اول پس از مصرف بکار می­ رود. همچنین زمانی که از زغال سنگ یا ذرت مشتق شود، به تیتر زغال فعال شناخته میشود. فرم متخلخل فراوان جاذب کربن که به جهت از در بین بردن رنگ یا این که ناخالصی مایعات و گازها در جداسازی و استخراج ترکیبات شیمیایی و بازیابی حلال ها استعمال می شود. کربن فعال اکسترود شده. کربن فعال که به آن زغال فعال هم گفته می شود نوعی گرافیت خام است. ادله مهمی که در طراحی همین دستگاه تأثیرگذار است، زمانه تماس آب اساسی گرانول کربن اکتیو و غلظت کلر آزاد یا این که سایر آلوده کننده ها می باشد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب تارنما کربن فعال در کشاورزی.

ایندکسر