این فرآورده به راحتی به وسیله پوست آسیب چشم آسیب می رساند و سبب مسمومیت می شود. خطر انفجار: همین متاع غیر قابل اشتعال و تحریک کننده است. محصولات حاوی بوریک اسید می تواند مایعات، گرانولها، قرصها، پودرهای قابل خیس شدن، میله ها یا این که طعمه ها می باشد. اسید بوریک و نیترات کلسیم بالاترین میزان نیتروژن را اسید بوریک چشم دارا بودند. عوارض: نوشیدن میزان متعددی آب گرم و ساخت استفراغ. خطر سلامتی: در ساخت صنعتی، صرفا سوزش پوستی، ملتحمه، برونشیت ایجاد می شود و به طور کلی هیچ مسمومیتی ساخت نمی شود. علاوه بر موردها ذکر شده که ممکن هست اهمیت اسید بوریک واژینالی تداخل ساخت کنند، بخش اعظمی از داروها از گزاره داروهای تجویز شده و سوای نسخه، ویتامین ها و محصولات گیاهی می توانند حساس این دارو تداخل ساخت کنند. همیشه به خاطر داشته باشید که نباید بوریک اسید (Boric acid) و دیگر داروها را در دسترس کودکان قرار دهید، هیچوقت داروهای خویش را اساسی دیگران به اشتراک نگذارید، حتی چنانچه علائمی شبیه به نشانه ها شما را داشته باشند و این دارو را تنها برای مورد ها تجویز شده به کار گیری کنید. لذا نباید سوای مشورت اصلی دکتر تان، مصرف داروی جدیدی را آغاز کنید. اطلاعاتی در گزینه مورد ها مصرف اسید بوریک – سپیداج بالک ثبت نشده است. اسید بوریک در شکل میل کردن از رویه دهن سمی است. جهت خرید کردن آنلاین از تارنما نانو ثانی از همین کاغذ می توانید مبادرت به خرید اسید بوریک نمایید. اسید بوریک (Boric Acid)، یک اسید معدنی می باشد که در صورت بی آلایش خود به شکل کریستال های جامد سپید رنگ می باشد. این ماده در طیف گسترده ای از محصولات مصرفی و صنعتی بکار می رود. طیف گسترده ای از بثورات قرمز‌رنگ پر‌نور بر روی پوست ظاهر می شود و درماتیت فرسایش دهنده شدید است. بدین ترتیب مصرف مکرر آن بر اساس نظر دکتر بایستی شکل گیرد. وجود همین اسید در خاک به طور مستقیم بر بر روی روند های رویش گیاهان نظیر متابولیسم اسید های نوکلئیک و کربوهیدرات ها، پرورش طولی ریشه، جوانه زنی و ارتقا تحمل گیاه در برابر کم آبی و سرمای شدید، تأثیر دارد. این ماده اکثر وقت ها به شکل ادغام شده کلیدی بخار های خارج شده از حفره های روی زمین، و هم چنین به تیتر ماده دارای تشکیل دهنده بسیاری از ماده های معدنی مانند بوراکس ها، بوراسیت ها، بورنتروکائیت ها و کلمنیت ها نیز می باشد.

ایندکسر