یک تحلیل سیستماتیک در سال 2017 نشان داد که غلظت اسید آسکوربیک کمتری در افراد مبتلا به مشکل شناختی ، از پاراگراف بیماری آلزایمر و زوال عقل ، در مقایسه حساس افراد اصلی شناخت طبیعی اسید اسکوربیک ساختار وجود دارد. حیوانات باید یا این که آن را ایجاد و یا این که بخورند، در غیر همین رخ فقدان ویتامین C ممکن است منجر بروز بیماری به نام scurvy شود که می تواند در غایت باعث به مرگ نیز شود. بیش از دو تا سه گرم ممکن است سبب سوiهاضمه شود ، خصوصاً در رخ مصرف اسید اسکوربیک پرتقال با معده خالی. در تئوری ، مصرف فراوان اسید آسکوربیک ممکن میباشد سبب ساز جذب بیش از حد آهن شود. اساسی این هم اکنون ، مصرف اسید آسکوربیک به رخ آسکوربات سدیم و آسکوربات کلسیم ممکن میباشد همین اثر را به دست‌کم برساند. همین ماده ممکن می باشد به تنهایی یا اهمیت داروهای دیگر نیز مورد استفاده قرار بگیرد. مطالعات تحلیل اثرات اخذ اسید آسکوربیک بر خطر ابتلا به بیماری آلزایمر به نتایج متناقضی رسیده است. افزودن اسید اسکوربیک به غذا، به سادگی منجر ارتقاء ویتامین C آن می شود. همینطور به استدلال طعم ندادن این ماده به غذای حیوانات به کار گیری از اسید اسکوربیک در صنعت های غذایی حیوانی بیشتر از پیش اشاعه یافته است. “گزارش های تشکیل سنگ تمامی در رابطه اهمیت مصرف بیش از حد اسید اسکوربیک تنها در افراد در گیر به بیماری کلیوی محدود می شود”. باز‌نگری ها اظهار داشتند که “داده های مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط دربین مصرف بیش از حد اسید اسکوربیک و تشکیل سنگ کلیه در اشخاص به ظاهر تندرست را پشتیبانی نمی کند” ،اگرچه یک آزمایش تبارک چندین ساله تقریباً دو مورد را گزارش کرده میباشدارتقا سنگ کلیه در مردان که به طور منظم مکمل اسید آسکوربیک مصرف می کنند، یک سری برابر می شود. میوههایی همانند سیب وقتی که در فضای گشوده و در معرض اکسیژن قرار گیرند، به شتاب اکسید شده و قهوهای میشوند. خلاصه ای از بررسی مکمل ها در افراد سلامت این نقص‌ را گزارش نکرده است ، البته احتمال این‌که اشخاص در گیر به هموکروماتوز ارثی ذیل تأثیر قرار بگیرند را آزمایش نکرده است. مروری بر شرایط مواد مغذی در افراد مبتلا به بیماری آلزایمر ، گزارش اسید آسکوربیک در پلاسمای پایین ، اما همچنین تراز فولات ، ویتامین B 12 و ویتامین E در خون تحت است .

ایندکسر