تعداد واحدهای بیت کوین محدود به 21 میلیون واحد می باشد در حالی که برای اتریوم هنوز سقف مشخصی گزینش نشده است، اما احتمالا در ادامه مسیر حداکثر تعداد کوینهای آن انتخاب خواهد شد یا این که دستکم به جهت آن حد نصاب ایجاد سالانه در حیث گرفته می شود تا تورم آن کنترل شود. طریق عملکرد قراردادهای هوشمند بهگونهای است که یک کدی نوشته می گردد و مراحل یا این که معامله طبق توافق نوشتهشده در آن، بدون حضور و دخالت کسی، بهصورت اتومات انجام میشود. این قوانین شامل چگونگی انتقال برچسب دربین آدرسها و نحوه دسترسی دادهها در هر کدام است. خلاصه نمیتوان به طور ظریف گفت که بیت کوین بهتر هست یا اتریوم؛ چون این دو کانال هدف ها یکسان ندارند و هر کدام کاربرد و ویژگیهای منحصربهفرد خودشان را دارند. قرارداد هوشمند یا این که Smart Contract، یک پروتکل است که از آن به جهت تهیه و تنظیم قرارداد و توافق بین دو طرف استعمال میشود. همین افزونه پیشنهادی الگوریتم استخراج اتریوم، Ethash بوده که به جهت رقابت بیشتر GPUها حساس ASIC طراحی شده است. همین پلتفرم در بازار ارزهای دیجیتال دارای اسم های اتریوم و اتریوم کلاسیک شناخته شده است و نتورک اتر را تشکیل می دهد و به شما همین امکان را می دهد که قراردادهای هوشمند و نرم افزارهایی که توزیع شده میباشند را فارغ از دخالت هیچ نهادی و سوای سانسور در فرایند اجرایی شدن آن به تراز اجرا بگذارید. توکن غیر مثلی یا NFT به واحدی از داده های ذخیره شده در دفتر دیجیتال موسوم به بلاک چین گفته می شود که دارایی دیجیتال را منحصر به فرد به شخص و قابل تعویض نمی داند. بوترین تصمیم گرفت قابلیت و امکان های دیگری مثل قابلیت و امکان اجرای قراردادهای هوشمند را به بلاک چین اضافه و بلاک چین جدیدی تولید کند. همانطور که گفتیم اتریوم در اکنون فراهم سازی پروژههای مختلفی مثل اتریوم 2.0 و کسپر و غیره است. البته حقیقت این می باشد که آن‌ها دو پروژه کاملاً متفاوت، اساسی قابلیتها و اهداف کاملا خرید اتریوم در کوینکس متعدد هستند. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم خرید اتریوم از ارزجو وب سایت خویش باشید.

ایندکسر