به جهت به کار گیری از این نوع پریزها نیاز نمی باشد که تغییری در سیم کشی منزل ایجاد نمایید و یا این که این‌که پریزهای دیرین را ازجا در آورید بلکه کافیست دو شاخه های هوشمند را وارد پریزهای کهن فرمایید اهمیت انجام این فعالیت شما صاحب و مالک پریزهای هوشمند خواهید شد که میتوانید از منش دور حیاتی به کار گیری از اپلیکیشنی که در پریزها قرار دارا هستند آن ها را به وسیله گوشی همپا خویش در اختیار گرفتن نمایید. اهمیت همین عمل میتوانید بدون نیاز به داشتن دکمه به خانهی خود دسترسی داشته باشید و از قفل شدن درها در هر جای منزل و از هر جای خانه هوشمند لایف اسمارت دنیا مطمئن شوید. شما میتوانید برای اخذ ارزش حساس اعتنا به حالت منزل و یا ساختمان خویش اهمیت کارشناسان ما در ارتباط باشید. سیستم های هوشمند کمپانی Domotic داده های خود را حیاتی سنسور های ظریف اخذ نموده و پس از پردازش مضاعف سریع، دستوارت ضروری به جهت یک سری در اختیار گرفتن را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. در رخ داشتن خانه هوشمند میتوانید از همین امکان بهرهمند گردید که اهمیت اتصال تلفن یار خود به شبکه اینترنت، وسایل موجود در آن را کنترل کنید. روزگار نمایش فیلم سینمایی مرد آهنی 1 (Ironman) در سال 2008، علاوه بر ویلای زیبای تونی استارک در مالیبو،سیستم هوشمند خانه او جارویس اسم داشت که تمام جوانب باطن و خارج منزل را رئیس می نمود. به این ترتیب در همین مطلب به معرفی 18 مثال طراحی منزل هوشمند پرداخته شده که در طی قریه سال آخر تعداد این جور پروژه ها دوچندان قلیل بوده است. یا این که اینکه چه میزان انرژی در طی سال به برهان عدم توجه به دمای منزل، اتلاف میشود. درحالیکه همین اتلاف میتواند در صورت بهرهمندی خانه شما از ترموستات هوشمند، در دمای معینی ثابت باقی بماند. حساس استفاده از این قابلیت و امکان که یک عدد از ایدهآلترین مزایای خانه هوشمند به شمار میرود، توانمند خواهید بود که کل وسایل هوشمند منزل اعم از گاز، دوربینهای مداربسته، چراغها و حتی پردهها را هم بهراحتی کنترل نمایید. این مؤلفه نیز جزو مزایای منزل هوشمند به شمار می‌رود و قابلیت ساخت آرامی و آسایش در منزل را مهیا میکند. اتوماسیون خانگی یا این که فناوری هوشمند رئیس منزل یک دستور ثابت شده در ارتقا فضای زندگی قرن 21 به شمار می رود که حیاتی جهش عظیم تکنولوژی و فناوری های دیجیتال انبوه شده است.

ایندکسر