توسعه دهنده Athenahealth وب سایت واکسیناسیون مرخصی زایمان را برای COVID-19 ایجاد می کند




در پاسخ به یک سیستم پیچیده و وصله ای ، اولیویا آدامز macovidvaccines.com را ساخت تا تجربه منطقی تری را برای ساکنان ماساچوست که به دنبال خرما هستند ارائه دهد.


منبع: gharb-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>