5. سیستم توزیع آب اهمیت نظم خوب تر در عاقبت سطوح پکینگ بهتر و اکثر برج خنک کننده کتاب خیس می شوند. 7. درمدل یک‌سری سلولی آن تعمیرات و سرویس به راحتی رخ می پذیرد. هر دستگاهی در موقعیت خاموش این امکان را می‌دهد که به راحتی به بخشهای گوناگون آن دسترسی پیدا کرده و بتوان قطعات مختلف آن را قطع کرد؛ پس اطمینان حاصل کنید دستگاه کاملا خاموش است(برق پمپها و حرفه خاموش باشد). آن‌گاه از همین مرحله هوا اهمیت افزایش رطوبت نسبی به موقعیت اشباع می برسد و از قسمت فن استک یا حرفه دک (Fan Deck) بیرون می گردد . پس از خروج از نازل جریان آب به صورت منظم بر روی سطوح پکینگ مدیا (Packing Media) همپوشانی می شود. در همین قسمت آب پایین فشار اساسی عکس العمل به همین قطعه سبب چرخش آن می شود و پس از چرخش آب به شکل فواره ای رخ بر بر روی سطوح خنک کننده پاشش می کند. فرآیند تعمیرات در کولینگ تاورها عمدتا همانند سایر سازه های بتنی می باشد. مرحله حفظ از یک دستگاه برودتی مثل کولینگ تاور مهمترین مبادرت پس از کارگزاشتن و رویکرد اندازی می باشد. 4. افت فشار زیادی تولید می نمایند و اقتدار ممصرفی موتور ارتقا می یابد. ترکیب همین دو الیاف در ساخت قطعات بدنه منجر ارتقا مقاومت آخری سازه کامپوزیتی میشود. اهمیت انباشت مواد معدنی آب مثل فسفات کلسیم، اکسید آهن وسیلیکات منیزیم، رسوب تولید میشود. بعد همین آب که گرمای ماده مبرد را گرفته به داخل برج خنک کننده چیلر جذبی انتقال داده میشود و بعد داخل تاور، گرما به وسیله هوا گرفته شده و به محفظه انتقال پیدا می کند. علاوه بر تبخیر دو عامل دیگر در برج خنک کننده موجب هدر رفتن آب می برج های خنک کننده هلر شود. 2. پاشش آب منظم و ایجاد فضای خالی زیاد کم (Void Space) بر روی سطح ها خنک کننده یا پکینگ برج خنک کن. چنانچه همین عملیات به صورت درست رخ پذیرد اثرات دوچندان مفیدی بر سیستم خواهد داشت. همین گونه از کولینگ تاورها در همه بخش ها گزینه کاربرد می باشد. اما بایستی دقت کرد که بخش مهمی از برد در فرایند تعمیرات رعایت استانداردها، به کارگیری کارمندان آموزش چشم و با تجربه، توجه و مشقت بار گیری به اندازه و در اختیار داشتن تجهیزات ضروری و بهینه می باشد. کولینگ تاور جریان مخالف همانطور که از نام همین دستگاه مشخص می باشد در قیاس اهمیت همتای خود، جریان میان آب و هوا در اختلاف فاز 180 درجه ای تماس پیدا می کند.

ایندکسر