اکثری از اشخاص بدون در حیث گرفتن نکات ایمنی و عدم اشراف تمام بر نکته ها فنی ماشین، مبادرت به ریست دستگاه ایسیو می نمایند و در عاقبت آسیبهای متعددی به اتومبیل خود وارد میکنند. دستگاه دیاگ عملکرد قطعات متفاوتی که در اتومبیل به عمل رفته می باشد را بررسی کرده و می اقتدار سوای نیاز به گشوده کردن خودرو ایرادها و خطاهایی که قطعات گوناگون اهمیت آن مواجه می باشند گزینه باز‌نگری قرار داد. اهمیت اعتنا به شرایطی که موتور در آن قرار دارد دستورات مختلفی به دیگر قطعات ماشین مانند شمع ها، انژکتور و غیره صادر می شود و خروجی آیتم نیاز اعمال می شود. سیستم ایسیو از نصیب های مختلفی تشکیل شده میباشد و از قسمت های حیاتی آن می قدرت به موردها ذیل ایسیو ماشین اشاره نمود. ECU J35: همین ایسیو برای پژو ۲۰۶ مالتی پلکس اس دی بنزینی و گازسوز استفاده می شود. در خط مش اندازی شغل ها متفاوت برای ارتقاء سود دهی و بالا بردن درآمد خود نیاز است تا حساس مشاغل دارای ربط با آن حرفه آشنا بوده و مهم آنها رابطه برقرار نمایید. در صورتی که این ادغام بسیار باشد موتور اصطلاحا “خفه” می نماید و در صورتی که خیلی قلیل باشد موتور قدرتمند به تغذیه خود یا اتومبیل نخواهد بود. فرد تعمیرکار به جهت به دست آوردن داده ها در گزینه مقادیر گفته شده، اساسی به کارگیری از در تماس قرار دادن پروب های مولتی متر در دو سر قطعه، عدد اکران دیتا شده روی نمایشگر را می خواند و برای ادامه فعالیت خود تصمیم گیری می کند. در این مطلب دیتاها مفیدی در آیتم ریست ایسیو خواهید خواند. مولتی متر دیجیتال : مولتی متر دیجیتال مقاومت، جریان و ولتاژ را می خواند. تبلیغات یکی از از عواملی هست که در مشاغل گوناگون نقش حیاتی و موثری را ایفا کرده و می تواند باعث معرفی شما به صنف ها دیگر گردد و در نهایت به درآمد و سود بخش اعظم سبب شود. همین ایسیو ها فقط سوخت گاز را منتقل می کنند بدین ترتیب باید ملازم اصلی یک ایسیو بنزین سوز به کار برده شوند. در واقع هزینه عصر کمتر از چیزی ست که بایستی باشد و استدلال آن نیز این میباشد که اشخاص علاقه مند بتوانند در آن حضور پیدا کنند.

ایندکسر