تشک های بادی مسافرتی برند اینتکس اهمیت دسته های دونفره و تکنفره هستند که بعدها آن‌ها در نوع های 2 نفره به طول: 203 سانت، عرض: 152، 183 سانت و طول آنان نیز 22 سانت و 25 سانتی اهمیت وزن 5 الی 7 کیلو و تحمل وزن های 150 کیلو تا 270 کیلوگرم می باشد اما در تشکهای بادی مدل 1 نفره طول: 2 متر، عرض های 76 سانت، 99 سانت و 137 سانتی متر مهم ارتفاع: 22 و 25 سانت می باشند که وزن آنان حدود 2 الی 5 کیلوگرم حساس تحمل وزن های 100 تا 150 کیلوگرم است. به جهت نمونه ارتفاع همین محصولات نیز معمولا مثل تشک های تک نفره به طور متوسط 191 سانتی متر می باشد اما عرض همین محصولات به طور معمول از 137 سانتی متر آغاز می شود که یک میزان استاندارد و معمول به جهت محصولات دو نفره خواهد بود. شما می توانید گوشه ای از تشک را دارای اعتنا به راحتی و موقعیت مدنظر خود تنظیم کنید. وزن کمتری داشته باشد تا بتوانید به راحتی آن را حمل و یا جابجا کنید، بخش اعظم اشخاصی که از تشک بادی استعمال میکنند، در مسافرتهای کوتاه و یا کمپینگهایی هست که شب را در درختان میگذرانند، به این ترتیب تشک بادی را در کولهها و یا در خودرو اهمیت خویش حمل مینمایند و ضروری هست که در عین هم اکنون که کمترین وزن را دارد، جای کمتری را هم اشغال کند. استراحت در فضای باز و یا محل فعالیت بر روی تشک بادی می تواند تجربهای فراوان متعدد و لذت بخش را برایتان به همراه داشته باشد، خوابیدن بر روی زمین و یا تنها داخل کیسه خواب، ممکن هست سبب تن درد شما شود و یا در زمان بیدار شدن ممکن هست کسل باشید. روکش های جیر یا این که مخمل ، طرح چرم و برزنتی که در تشک ها به کار برده شده گزینش کننده محل به کارگیری از آنان می باشد. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد ست تشک بادی بدست آورید به سایت تشک بادی یک نفره اینتکس ما مراجعه کنید.

ایندکسر