ب – سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای ماده (22) ضابطه الحاق موادی به قانون تهیه گوشه ای از مقررات مالی دولت (1) -مصوب 1380-، اهمیت مشارکت وزارتخانه، نسبت به معرفی زمین­های مطلوب به جهت تأسیسات گردشگری اقدام کند. الف – وزارت راه و روش و شهرسازی در جهت گسترش مقاصد گردشگری، سیاست­های حمایتی را در زمینه قیمت­گذاری حمل و نقل هوایی تهیه و تنظیم کند. ت – وزارت راه و روش و شهرسازی سیاست­های بسط زیرساخت­های حمل و نقل مسافری خویش را مهم نظر سیاست­های گسترش صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند. الف – وزارت فرهنگ وتمدن و ارشاد اسلامی، گزیده از سیاست­های ساخت آثار فرهنگی را به شناساندن موضوعات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور‌ایران به جهانیان اختصاص دهد و راستا نشر آن را در رسانه­های بین­المللی آماده سازد. پ – سازمان فرهنگ و تمدن و ارتباطات اسلامی ضمن اعلام روزنگار برگزاری رویدادها و هفته­های فرهنگی به وزارتخانه، از گنجایش این برنامه­ها در کشورهای بازار هدف گردشگری به خواسته معرفی قابلیت­های گردشگری کشور ایران بهرهبرداری کند. ب – سازمان فرهنگ وتمدن و ارتباطات اسلامی، اساسی ارتقای تراز دانش و بینش رایزنان فرهنگی نسبت به موضوعات میراث فرهنگی و گردشگری، از ظرفیت آن ها به عنوان رایزنان گردشگری در بقیه کشورها به کار گیری کند. پ- استانداران از گنجایش همگی کارگروههای استان در راستای دستیابی به اهداف توسعه گردشگری استان و هم تسهیل و تسریع در سرمایهگذاریها و صادر شدن جواز در زمینه گردشگری بهرهبرداری کنند. مشکلات و بحرانها میتوانند در هر وقتی در صنعت گردشگری حادثه بیفتند و متخصصان غالب این صنعت کسانی هستند که میدانند در رخ پیدایش مشکلات چه کنند. ب – شوراهای اسلامی شهر و بخش نسبت به اعمال حداکثری تخفیفات و معافیت­های مورد نیاز در شیوه ارزیابی عوارض، هزینه­های صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری در چهارچوب مصوبات مربوط مبادرت کنند. الف – نیروی انتظامی دسترسی به آمار و اطلاعات روزانه مربوط به ورود و خروج گردشگران و اماکن اقامتی را به جهت وزارتخانه برقرار کند. ت – وزارتخانه حیاتی همکاری دستگاه­های ذی­ربط، ساعت‌ها عمل محوطه­ها، بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی و تفریحی شهر را متناسب اساسی نیاز و حضور گردشگران، به ویژه در سا‌عتها غیراداری، تعیین کند. ت – نیروی انتظامی موقعیت تردد تورها در مسیرهای گردشگری مجاز را تسهیل و امنیت آن‌ها را آماده کند. در صورتی که از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد گردشگری حکیم نظامی لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر