25 ـ توزیعکننده : کلمه هست از همگی اشخاصی که متعاقب اخذ نمایندگی قانونی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز از اداره کل، بر شالوده دستورالعمل ابلاغی بهعنوان نماینده توزیع تجهیزات طبی معرفی می­گردند. تعاریف بیان شده برای معرفی گونه های تجهیزات طبی شامل موادری می باشد که تاثیرات اصلی و یا هدف از ساخت و طراحی آن ها ، یاری به بهبود فرآیند درمان بیماران ، نحوه های آن و همینطور ایمنی شناسی بیشتر می باشد. تجهیزات آزمایشگاهی به دسته ای از وسایل طبابت گفته می شود که معمولاً در آزمایشگاه های تشخیصی آیتم به کار گیری قرار می گیرند. ماده12ـ مؤسسات پزشکی در روزگار تأمین هرگونه تجهیزات طبابت و سرویس ها متعلق ملزم میباشند اعتبار کد تصویب تجهیزات پزشکی( irc ) و اعتبار پروانه ارائه­دهنده متاع یا سرویس را از روش سامانه­های الکترونیکی و پورتال اداره کل استعلام نمایند. تبصره3ـ اداره کل می­تواند پس از تصویب تجهیزات پزشکی در هر زمانه به دلایلی مانند عدم رعایت دستورالعمل­های ابلاغی و یا این که عدم تطابق ایمنی و کارایی وسیله با الزامات حیاتی و اصول ایمنی و کارایی اظهار شده در زمانه ثبت وسیله، کد ثبت وسیله مورد حیث را ابطال و یا درصورت قابلیت اصلاح، تا روزگار برطرف کردن خلل تعلیق نماید. 30ـ خدمات پس از فروش: مجموعه اقدامات و تعهداتی مثل تحویل، نصب، آزمون­ های پذیرش، راه­اندازی، آموزش، وارانتی و گارانتی که توسط تولیدکننده، واردکننده یا نماینده قانونی آن­ها و اشخاص حقوقی مجاز مطابق دستورالعمل­های ابلاغی اهمیت رعایت اصول ایمنی عملکرد، اعمال می­گردد. ماده3ـ تشکیل شناسنامه: همگی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی کار در عرصه تجهیزات طبابت موظفند نسبت به تشکیل شناسنامه در اداره تمام حساس رعایت دستورالعمل­های ابلاغی اقدام نماید. ماده10ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در میدان تجهیزات پزشکی ضمن رعایت قوانین و مقررات اعصاب مملکت و اجرای مفاد همین آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی، مکلف به ارائه مستندات قانونی و فنّی درخواستی اداره تمام طبق دستورالعمل­های ابلاغی به اداره تمام می­باشند. 27ـ عرضهکننده: همگی افرادی که مبادرت به تهیه و تنظیم تجهیزات پزشکی، بهصورت مستقیم، از تأمینکننده یا توزیعکننده نموده و طبق دستورالعمل­های ابلاغی مجاز به فروش و عرضه آن می­باشند. تبصره2: دارنده پروانه صاحبان کلام پزشکی، در محل عمل مربوطه تمامی مسئولیت­های مسئول فنّی شرکت تجهیزات پزشکی ثامن را عهده­دار است. یک عدد از مهم ترین گونه های متفاوت تجهیزات پزشکی، دستگاه ها و تجهیزات عمومی که در مطب ، بیمارستان و درمانگاه ها قابل رویت میباشد میباشد که در همین دست از ملزومات و وسایل قرار میگیرند. 1ـ ساخت مستقل: در همین طرز علم فنّی و فناوری متعلق به تولیدکننده است بهقسمی که طراحی یا این که فرمولاسیون، ایجاد کل یا این که اجزاء اصلی، در دست گرفتن کیفی و مدیریت فرآیندهای حساس جنس توسط وی انجام شود.

ایندکسر