در ماه مارس 2015 پنج سال تصمیم تجاری استراتژیک تیم ادیداس به معرض سناریو گذاشته شد. فروش آن‌ها به دویستمیلیون دلار کاهش پیدا کرد و نایک رکورد ۲.۴میلیارد دلار را برای خویش تصویب کرد. ناگفته نماند در به عبارتی روزهای اولیه ثبت ، کمپانی کفشی ایجاد کرد که پر اسم و رسم به کفش آدیداس کتونی آدیداس ترکیه 3 خطی بود. جکسون آدیداس را تهدید به تحریم کرد و به نقل از گزارشات، از طرف دیگر، امید می‌رفت که دیوید استرن کاربر کمیسیون NBA نیز دخالت کند. در المپیک سال ۱۹۶۴ توکیو، ۸۰درصد از مدالهای مسابقات به ورزشکارانی اهدا شد که از کفش مارک آدیداس به کارگیری میکردند. در 18 آگوست 1949 آدی داسلر شرکت ” کفش ورزشی آدیداس ” را تاسیس و اصلی 47 کارگر در شهر کوچک هرتسوگن اوراخآغاز به عمل کرد. رقبای آدیداس در آن سالها همین برند را نماد برتری در تجهیزات و فناوری تولید و مواداولیه میدانستند. درنهایت، آلمانیها آن مسابقه را با برد سه بر دو به پایان رساندند. تا نقطه نهایی ده سال ۱۹۸۰، ضربات سختی به آدیداس در آمریکا وارد شد. در سالهای بعد، مشکلات گوناگون سیاسی و کسبوکار، تاپی را از رئیس درست آدیداس دستگیر و در سال ۱۹۹۲، او مدیریت کمپانی را به گیلبرت بوکس داد. برند آلمانی در سال ۱۹۸۹، بیش از ۷۷میلیون دلار متضرر شد و در سال بعد، خانواده داسلر کل کمپانی را به مبلغ اندک ۲۸۹میلیون دلار به کارآفرین ۴۷ساله فرانسوی بهنام برنارد تاپی فروخت. بهعلاوه، تاپی از به عبارتی زمان به دنبال خریداری برای آدیداس بود. موفقیتهای گفتهشده، آدیداس را به فرمانروای صنعت کفش در جهان بدل کرد. پس از پیروزی المپیک برلین، سبک جدیدی از عقد قراردادهای آدیداس شروع شد. آدیداس دربین سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۷ خیلی از عرضه کنندگانی که برای اتحادیه پیمانکارانی دارای سابقه حقوق کاری و معتبر قلیل آماده میکردند، رد میکرد. شما میتوانید جدیدترین کفش های بزرگسال مردانه و زنانه و همینطور جوانانهی دخترانه و پسرانه و نوباوه گانه را که اختصاصی پیاده روی و استفاده روزانه میباشند در شیک ترین و به روزترین مدلها از مارک ادیداس انتخاب کنید. دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، رقابت در همین صنعت به اوج رسید و حالت آدیداس را بهعنوان برترین مارک ورزشی بهخطر انداخت. نوآوری دیگر آدی که شتاب جهانیشدن برند آدیداس را تعدادی برابر کرد، کفشهای منحصر فوتبال اهمیت استوکهای پیچی بود.

ایندکسر