کنکور، یکی از از مهمترین چالش های زندگی مالامال بحران اکثر جوانان مشاوره کنکور هنر قلم چی است. نوپا ها توجه کنید که با ترین ادله پیروزی در موردی نظیر کنکور، برنامه ریزی است. مطالب این مشاوره حاصل عمل تحقیقاتی و تجربیات نویسنده در راستا کنکور و برنامه ریزی درسی میباشد و تکثیر آن به معنای آن نیست که نیز سوالی الزاما با کل نکات و محتوای این نوشته موافق بوده است. از طرفی با به کار گیری از چنین برنامه ای داوطلب به رخ تقریبی میتواند حدس بزند که چه زمان مطالعه ی بدور اولیه او به پایان مشاور کنکور محمد لطفی میرسد. نخستین خلاصهها و نکتههای هر مبحث را بخوانید و آنگاه آغاز به آزمون زدن کنید. 80درصد دوران جمعبندی درسهایی مانند ریاضی و فیزیک می بایست به آزمون زدن بگذرد. مباحث ریاضی و فیزیک را فصلبهفصل جمعبندی کنید. از جاهایی که عالی بلد می باشید سریعتر بگذرید و بخشهایی را که درشان ضعف دارید بادقت بیشتری مطالعه کنید. مطمئن باشید در طول سال کنکور هیچ چیز بیش تر از مطالعه و عملکرد بی وقفه به شما ارامش و دلخوشی نمی دهد. 2. اگر نیز به نمره و مرحله رشته موردنظرتان برسید به همان بسنده میکنید و زمان های بهتری را که صرفا اساسی یه خرده عملکرد اکثر می توانستید به دست بیاورید را از خویش می گیرید. 1. درصورتیکه در امتحان های آزمایشی و دیگر امتحانات نتوانید به مرحله و نمره آیتم نیاز به جهت رشته موردنظرتان نرسید به طور کلی از درس خواندن دلسرد می شوید. در هرکاری برای موفقیت شما نیاز به هدف دارید؛ هدف به شما قدرت تحمل سختی ها و انگیزه به جهت پیمودن ادامه خط مش را می‌دهد پس برای پیروزی در کنکور داشتن هدف الزامیست. نیاز به یک مشاور رشته ای داری؟ شاید کمتر کسی خیال می کرد، مشاور رئیس و علوم برد فردی که مقام ویژه ای در در بین زنان و مردان فرهیخته داخلی و خارجی برای خود بازکرده بود به یکباره تصمیم بگیرد تا وارد میدان مشاوره تحصیلی شود ولی او خیلی زود شایستگی هایش را به صورت رقبای اهمیت سابقه خود کشید.

ایندکسر