پیروی خط مش افزود: طبق مصوبه کمیسیون ارزش گذاری بومی در سازمان غذا و دارو، حداکثر نرخ هر کیلوگرم اکسیژن مایع به مقدار ۲۸۰۰۰ ریال به ویژه جهت فروش به مرکزها درمانی تعیین شده است.او اهمیت اشاره به اینکه فروش اکسیژن مایع در استان هرمزگان اهمیت قیمتهای بالاتر تخلف محسوب میشود، خاطرنشان کرد: سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان فراهم پاسخگویی به شکایتهای مردمی است. عبدالرضا پیروی شیوه در گفت و گو دارای ایسنا، افزود: مطابق مصوبه کمیسیون ارزش گذاری ساکن در سازمان غذا و دارو، حداکثر نرخ هر کیلوگرم اکسیژن مایع به مقدار ۲۸۰۰۰ ریال به ویژه جهت فروش به مراکز درمانی تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری جوان در هرمزگان ؛ عبدالرضا پیروی شیوه گفت : مطابق مصوبه کمیسیون بها گذاری بومی در سازمان غذا و دارو ، حداکثر نرخ هر کیلوگرم اکسیژن مایع به مقدار 28000 ریال به ویژه جهت فروش به مراکز درمانی تعیین شده است. وی ادامه داد: همین کمپانی حساس اتخاذ اقدامات لازم، یک خودرو حمل اکسیژن مایع که متعلق به یک کمپانی مستقر در بندرماهشهر بوده را مطابق استانداردها و الزامات ایمنی تجهیز کرده و همین ماشین هماکنون مشغول به حمل و انتقال اکسیژن گزینه نیاز بیمارستانهای خوزستان است. اکسیژن مایع کاربردهای زیادی دارد برای مثال از این ماده به تیتر سوخت اکسید کننده در فضاپیماها، شاتل ها، شاتل های فضایی، موشک ها، آپولوها، سفینه های فضایی و غیره استعمال می شوند به همین روش که همین ماده در ادغام کلیدی هیدروژن مایع و نفت سفید نقش محرک و بالا پیروز را بازی اکسیژن مایع کرایوژنیک می کند. عمل منزل ایجاد کننده باید محصولات را با ارزش مناسبی عرضه کند، طوری که افراد قدرت خرید کردن محصولات را داشته باشند. شرکت پایین رهبری ایلان ماسک از اکسیژن مایع (LOX) به عنوان یک اکسید کننده به جهت احتراق نفت سپید مایع موجود در موشک استفاده می کند که موتورهای مرلین در فالکون ۹ از آن تغذیه میکنند. همانطور گفته شد اکسیژن را به مایع تبدیل می کنند که بتوانند این گاز را در حجم کمتری ذخیره کنند. پس از فشرده شدن ناخالصیها هوا مانند: رطوبت، دیاکسیدکربن و هیدروکربنها را قطع میکنند. در این سطح که اکسیژن مایع شکل گرفته می باشد آن را در مخازن گازهای برودتی ذخیره میکنند. همین صنعت های با توجه به مصرف بسیار همین گاز اکسیژن را به شکل مایع خریداری کرده، در مخازن کرایوژنیک نگهداری، تبدیل به گاز کرده و در غایت اکسیژن را در فاز گاز مورد به کارگیری قرار می دهند. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد تولید اکسیژن مایع لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر