در شکل تماس مایع یا این که بخار اهمیت پوست و چشم سبب سوختگی و آسیب می گردد. همین مخلوط را از هر دسته جراحت فیزیکی محافظت کنید و از بسته بودن در ظرف اطمینان حاصل فرمایید. شما می توانید برای به دست آوردن داده ها عمده در ارتباط حساس مواد نخستین صنعت های غذایی به وبلاگ ما مراجعه کنید. در طبیعت، اسید فرمیک در بیشتر مورچه ها و در زنبورهای فارغ از سکنه از تیره اکسی تریگونا یافت می شود. اما سنتز شیمیایی آن او‌لین توشه توسط شیمیدان فرانسوی ژوزف گیلوساک از اسید هیدروسیانیک انجام گرفت. در سال ۱۸۵۵ شیمیدان فرانسوی دیگری به اسم Marcellin berthelot اسید فرمیک را کلیدی استعمال از مونواکسید کربن سنتز کرد، مشابه روشی که امروزه آیتم به کارگیری قرار میگیرد. یک عدد از نحوه های ساخت اسید فرمیک اهمیت استعمال از مونوکسید کربن اصلی الکل مانند متانول (متیل الکل) در حضور یک کاتالیزور به شکل استرهای خود تهیه می شود. مورچه های چوبی از تیره می توانند اسید فرمیک را بر بر روی طعمه خود یا برای دفاع از لانه اسپری کنند. پاشیدن کمی از آن بر روی علف جدید خشک شده از خرابی و پوسیدگی آن دوری کرده و مواد مغذی آن را تا حد بالایی حفظ میکند. تنفس بخار آن موجب تحریک و سوزش دستگاه نفسی میشود. اسید فرمیک را می توان اساسی گرم کردن اسید اگزالیک در گلیسرول سوای آب و استخراج کلیدی تقطیر بخار تولید کرد. به جهت خنثی نمودن هر اسیدی از گزاره اسید فرمیک از جوش شیرین می توان به کار گیری کرد جوش شیرین را به تیتر خنثی کننده اسید می قدرت اسم برد. براساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۹ تولید این ماده حدود ۶۲۱۰۰۰ بدن در روز بوده هست که عمدتا از روش هیدرولیز متیل فرمات تولید می شود البته دارای اسیدولیز کردن نمک های فرمات هم می قدرت آنرا تولید کرد. اسید فرمیک در حالا حاضر به جهت پرهیز از یخ زدگی جاده ها در زمستان در بعضی کشورها به رخ نمک های متعدد جایگزین نمک های سنتی شده هست چون اهمیت محفظه زیست سازگارتر بوده و خیلی موثرتر فعالیت می کند. در واقع ، اسید فرمیک به بسیاری از فلزات و آلیاژهای متداول حمله می کند. این گروه متیل یک مجموعه اهدای الکترون است که می تواند توشه منفی اساس مزدوج را بی ثبات نماید ، به همین عامل اسید استیک اسید کمتری نسبت به اسید فرمیک دارد. بیش از 600 سال فضای سبز شناسان می دانستند که تپه های مورچه بخار اسیدی می دهد. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه نگهداری فرمیک اسید بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر