طراحی و اجرای سرریزهای استخر باید حیاتی دقت به اندازه شکل گیرد تا به هیچ تیتر در مسیر حرکت دست و پای افراد قرار نگیرند. در خصوص بیت کوین به برهان گستردگی بالای استخرهای استخراج، متمرکز شدن نتورک صرفا بر روی صفحه امکان پذیر هست و نباید چندان نگران آن بود، اما در ارتباط با ارزهای کوچکتر، ارتقاء نفوذ استخرهای استخراج خطر آفرین خواهد بود. وقتی شما در بستری مهم نام استخر استخراج بیت کوین استخراج میکنید، در واقع یک ماینر کار کشته را تشکیل می دهید و میتوانید سود دریافتی خود را تخمین بزنید. درست به مثل روشی قبلی، در پرداخت نسبی نیز به نسبت اقتدار پردازشی که یک ماینر در اختیار استخر قرار میدهد، سود دریافت میکند، کلیدی همین تفاوت که پاداش فقط در صورتی به شما اعطا خواهد شد که یک بلاک ماین شود. این طرز معقولانهترین شیوه تقسیم سهام است. در این نحوه پرداخت سود استخراج، نسبت به میزان توان پردازشی که در اختیار کانال قرار میدهید، به شما سهام اعطا شده و به همان نسبت هم سود پرداخت خواهد شد. در همین طریق پرداخت پاداش ماینینگ، ماینرها ابتدا سهمهایی دریافت می نمایند که در چارچوبی از پیش تعیینشده ارزیابی میشود. وی در جواب به همین سوال که وضعیت شناگران اصفهانی در سنین مختلف و دستاوردهایشان چگونه است؟ کلیدی این درحال حاضر پیوستن به یک استخر استخراج معایبی نیز داراست که از جمله آنان می توان به افزایش تمرکز در کانال اشاره کرد. در نحوه نسبی، فورا پس از استخراج یک بلاک، پاداش شما به نسبت سهم شما از توان پردازشیِ کلی، به حساب کیف پولتان واریز خواهد شد. در شیوه پرداخت در ازای N سهم آخر، N نشان دهنده آخرین سهمهای دریافتشده تا روزگار حل بلاک است. مثلا در صورتی که N را آبادی میلیارد سهم در حیث بگیریم، پس از تولید یک بلاک، فقط ده میلیارد سهم آخر که به پروسه استخراج پیوستهاند، پاداش دریافت میکنند. در صورتی که بخواهید چند دستگاه را به رخ انفرادی، مستقیما به شبکه بلاک چینی وصل نمایید و به حل معادلات آن بپردازید، هزینههای گزافی گریبان شما را خواهد استخر پیش ساخته شیراز استان فارس گرفت. در طریق پرداخت مبتنی بر امتیاز نیز، جایزه پس از ماین یک بلاک به حساب ماینرها واریز خواهد شد. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد استخر پیش ساخته پی وی سی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر