این ساختمان براساس سنت ساختمان سازی آسمانخراشها در 1910 نیویورک براساس معماری کلاسیک مبنا گرفته که چهره‌ای از گونه شناسی سنتی رابیان می نماید. مطالعات طراحی هتل را می توان یک عدد از موضوعات مربوط به رساله معماری دانست که دانشجویان معماری دست به تهیه آن میزنند به این دلیل آنان به جهت طراحی رساله معماری هتل به عده آوری اطلاعاتی در همین باره میپردازند به این خاطر ما در این بخش از دکان معماری ارچکت توانسته ایم به عرضه پایان نامه هتل در قالب ۲۹۰ صفحه word بپردازیم . قسمت جلوی خانه شامل فضای پذیرش و اتاقهای عمومی وجایی كه مهمانان بدور یكدیگر توده میشدند تا نهار و شام صرف كنند. قسمت پذیرش در ابتدای ورودی هتل ، در بهترین مکان در معرض دید قرار دارد. علاوه بر نمای عمودی هتل، طراحی فضای سبز اطراف در روز و شب ضروری است. مادر همین طبقه هم شاهد سیالیت و جریان حرکت فضا هستیم که علاوه بر خطوط و اشکال فضا، نورپردازی همین فضا هم در حال حرکت می باشد. این تصمیمات در برخی نقشه ها شامل تعداد اتاقها در هر طبقه و در بعضا دیگر مثلا” محل قرار گیری حفره آسانسور است، در حالیکه در برخی موارد، رخ ساختمان مهمترین مورد قضیه می باشد و در مجموع، کاراترین گونه های آنهایی اند که حداقل فضای سیرکولاسیون را دارند،یعنی بنا هایی اساسی دو سطر اتاق در راهروی هر طبقه یا برجهایی اهمیت هسته مرکزی فشرده. که همین صفحات قابلیت تغییر‌و تحول رنگ و نور را به آرامی در خویش دارند تا بدین صورت هر ضیافت که وارد این فضا می شود، در طول زمان اقامت خود شاهد تنوع فضایی شود تا یکنواختی فضا او را خسته نکند. از گذشتههای دور، مکانی را بهمنظور اقامت و اسکان موقت افراد در حیث میگرفتند و امروزه از آن بهعنوان هتل یاد میشود. نورپردازی خطی و نقطه ای نیز تمام مسیر خطوط و اشکال منحنی را ملازمت و همراهی می نماید تا سرانجام همین همکاری، سبب اخلاق فضایی خوشگل و اختصاصی به شخص در این طبقه شود. این طبقه در عین سادگی، تماما لوکس و راحت برای مهمانان خود طراحی شده است. براین اساس تمام تصمیمات در طراحی بر مبنای ساخت راحتی، تمایز و تولید فضایی لوکس و مجلل در هتل گرفته میشود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اساسی ضوابط طراحی هتل pdf وب سایت خویش باشید.

ایندکسر